ТЕСТИ

магниевый скраб beletage

1. Електронні торговельні майданчики — це:

1) Форма продажу товарів або послуг на публічних конкурентних торгах в мережі Internet за допомогою спеціального програмного за­безпечення, в процесі якої встановлюється їх кінцева ціна.

2) Сайти в категорії В2В, на яких укладаються угоди між продав­цями та покупцями та здійснюється проведення фінансово-торгових трансакцій.

3) Web-сайт, який належить фірмі-товаровиробнику, торговій фір­мі тощо та призначений для просування споживчих товарів на ринку, збільшення обсягів продажу, залучення нових покупців.

4) Спеціалізована фірма з виявлення та фінансування фінансової, технічної, організаційної, юридичної підтримки Internet-проектів.

2. на які групи поділяють електронні торговельні майданчики за спеціалізацією?

1)Спеціалізовані і універсальні.

2) Вертикальні і горизонтальні.

3) Галузеві і функціональні.

4) Спеціалізовані і неспеціалізовані.

3. Як класифікуються електронні торговельні майданчики за ознакою створення та належності?

1) Створені продавцями, створені покупцями, створені третьою стороною.

2) Створені провайдерами, створені сертифікаційними центрами, створені корпоративними клієнтами.

3)  Створені модераторами, створені процесинговими центрами, створені партнерськими програмами.

4) Створені виробниками, створені посередниками, створені дер­жавними організаціями.

4. Форма взаємодії замовників та постачальників, яка об'єднує в рамках торговельної або розрахункової системи підприємства, що належать до різних галузей — це:

1)    Корпоративний портал.

2) Електронний каталог.

3) Горизонтальний електронний торговельний майданчик.

4) Вертикальний електронний торговельний майданчик.

5. Які структурні елементи не входять до складу електронних торговельних майданчиків?

1)    Виробничий.

2) Адміністративний.

3)Аналітичної інформації.

4) Маркетингової інформації.

6.  Яких організаційних моделей електронних торговельних майданчиків не існує?

1)Сайт-каталог.

2) Сайт-аукціон.

3) Сайт-ринок.

4) Сайт-біржа.

7. В чому полягає суть принципу бізнес-аналізу при функціону­ванні електронних торговельних майданчиків?

1) Організатори ЕТМ повинні подавати характеристики усіх біз- нес-структур, які зареєстровані на даному сайті.

2) Організатори ЕТМ повинні проводити аналіз діяльності най­більш активних бізнес-структур, які зареєстровані на даному сайті.

3) Організатори повинні подавати відповідну комерційну інфор­мацію, проводити її аналіз, здійснювати моніторинг ділової активності на ЕТМ, складати різноманітні звіти.

4) Організатори повинні проводити прогнози ділової активності на ЕТМ, здійснювати аналіз укладених комерційних угод, подавати від­гуки відвідувачів.

8. Електронна візитна картка фірми — це:

1) Спеціалізована фірма з виявлення та фінансування фінансової, технічної, організаційної, юридичної підтримки Internet-проектів.

2) Анонімний торговельний майданчик, що дозволяє виробникам здійснювати купівлю-продаж товарів на ринку реального товару з умовою негайного постачання і оплати.

3) Web-сайт, який належить фірмі-товаровиробнику, торговій фір­мі тощо та призначений для просування споживчих товарів на ринку, збільшення обсягів продажу, залучення нових покупців. 4) Кілька WWW-сторінок, що містять інформацію про компанію та її діяльність, спрямованих на ознайомлення потенційних клієнтів з продукцією та послугами компанії.

9. Які організаційні структури не функціонують у складі бізнес- порталів?

1) Електронні торговельні майданчики.

2) Електронні магазини.

3) Електронні аукціони.

4) Електронні платіжні системи.

10. Яка форма електронної комерції сфери В2В є оптимальною моделлю гнучкого встановлення ціни?

1) Електронна біржа.

2) Портал.

3) Електронний каталог.

4) Електронний аукціон.