ТЕСТИ

магниевый скраб beletage

1. Платіжна система в Internet — це:

1) Система з обробки замовлень клієнтів Internet з усіма стандарт­ними атрибутами (вибір товарів, допродажне обслуговування, розра­хунок за відібраний товар).

2) Клірингова система перерахування коштів з рахунку клієнта на рахунок провайдера.

3) Система проведення розрахунків між фінансовими установами, бізнес-організаціями та Internet-користувачами в процесі купівлі- продажу товарів та послуг через Internet.

4) Комплекс фінансових та технологічних засобів для обслугову­вання банківських карток певного типу.

2.За наявною схемою платежів електронні платіжні системи поділяють на:

1)    Готівкові і безготівкові.

2)Дебетові і кредитні.

3)    Чекові та грошові.

4)Ідентифікаційні та звичайні.

3.    Процес авторизації — це:

1) Ідентифікація особи, яка бажає отримати інтерактивний доступ до інформації, послуг, здійснити операцію.

2)Залучення зовнішніх виконавців для виконання неосновних біз- нес-процесів компанії.

3) Процес привласнення ідентифікаторів (імені, паролю користу­вача) суб'єктам і об'єктам платіжних систем.

4) Одержання дозволу від банку-емітента банківської платіжної картки на здійснення операцій з її використанням.

4.    Процес, протягом якого перевіряється дійсність користувача та законність його роботи, — це:

1)    Авторизація.

2)    Автентифікація.

3)    Конфіденційність.

4)    Апробація.

5.    З кредитними картками працюють:

1)    Готівкові системи платежів.

2)    Безготівкові системи платежів.

3)    Кредитні системи платежів.

4)    Дебетові системи платежів.

6. Якої із перелічених дебетових електронних платіжних сис­тем не існує?

1)    Webmoney Transfer.

2)    WebConsumer.

3)    Cyberplat.

4)    DigiCash.

7.    Файли, що виконують роль грошових купюр — це:

1)    Web-гроші.

2)    Електронні гроші.

3)    Смарт-картки.

4)    Дебетові картки.

8.    Електронні чеки належать до систем, що базуються на:

1)    Механізмі управління рахунком.

2)Основі електронних сертифікатів.

3)Механізмі управління рахунком і на основі електронних серти­фікатів.

4)    Немає правильної відповіді.

9. Картка з інтегральною схемою і мікропроцесором, що здат­ний виконувати розрахунки, системою вводу-виводу інформації про кошти на рахунку клієнта та їх рух — це:

1)    Кредитна картка.

2)    Дебетова картка.

3)    Багатоцільова картка.

4)Смарт-картка.

10.   Процесинговий центр платіжної системи — це:

1)Сервер електронної комерції, на якому створено і підтримують­ся каталоги товарів та послуг та приймаються замовлення клієнтів на купівлю.

2) Комплекс фінансових та технологічних засобів для обслугову­вання банківських карток певного типу.

3)Установа, що забезпечує інформаційну та технологічну взаємо­дію між учасниками традиційної платіжної системи.

4) Сховище цифрових сертифікатів для реалізації електронного підпису при використанні електронних чеків.