7.3. Організація надання банківських послуг через Internet