7.6. Туристичні послуги в мережі Internet

магниевый скраб beletage

Он-лайновий туризм стає на сьогодні одним з найбільш ефективних вертикальних ринків, де більш ніж половина угод укладаються через мережу Internet.

Туристичні послуги в Internet включають служби замов­лень квитків, служби резервування місць в готелях та турів, інформацію про тури, Internet-представництва туристичних компаній.

Схема надання туристичних послуг в мережі Internet має на­ступну структуру (рис. 7.1).

Використання Internet дає клієнтам турфірм такі переваги: пропозицію послуг зі значною знижкою, індивідуальне обслу­говування, надання детальної інформації завдяки використанню технологій мультимедіа, одержання інформації в будь який час і будь якому місці, одержання додаткових послуг у вигляді єдиного пакета.

За рівнем представлення у мережі Internet он-лайнові турис­тичні ресурси можна класифікувати таким чином:

•  сайти загального призначення, в яких є туристичні роз­діли. Найбільш часто туристичні розділи зустрічаються у ката­логах ресурсів, де можуть бути зібрані посилання на значну кі­лькість сторінок, які присвячені туризму, подорожам, країнам, курортам, тур фірмам, причому вони можуть бути згруповани­ми у під категорії, що поегшуює пошук потрібного ресурсу.

•  спеціалізовані портали і сайти. Туристичні портали мо­жна розглядати у якості он-лайнових рекламних майданчиків, що покликані сприяти продажу послуг рекламодавців — тур операторів і турагентств. На порталах можна подати заявку на тур через спеціально розроблену форму чи одержати інформа­цію про потрібну пропозицію по електронній пошті. В деяких ресурсах реалізований механізм он-лайнового замовлення ту­рів, на деяких сайтах є можливість вставляти прайс-листи або програми турів, писати розгорнуті коментарі тощо, підібрати компаньйона для замовника туристичної послуги. Значною по­пулярністю на туристичних сайтах користуються он-лайнові туристичні конференції (форуми), де кожен користувач може висловити свою думку щодо роботи тої чи іншої тур фірми, по­радити іншим, де краще відпочити, порадитися з аудиторією з приводу дії у тій чи іншій ситуації.

• сайти фірм-туроператорів, де часто застосовується внут- рікорпоративні системи бронювання турів з використанням Internet. Турагент з бази турів у мережі Internet вибирає одну із пропозицій, вносить свої реквізити, дані на туристів, які потра­пляють у внутрішню базу туроператора. Система автоматично реальному режимі перераховує зміни у цінах на тур пакети, враховує нестандартні розміщення тощо. При цьому агентство в реальному часі у режимі високої автоматизації може прослід- ковувати етапи проходження замовлення, оцінити завантажен­ня готелів, рейсів і т.п.

• сайти туристичних агентств. Головною особливістю та­ких сайтів є деталізований опис кожного об'єкта продажу тури­стичних послуг (квитків, автомобіля в оренду, страхового полі­са. Надання такого роду інформації неможливе без використання он-лайн бази даних по турах.

Важливу роль у сфері електронного туризму відіграють сер­вери, які називаються «Каталогами турів». їх «ядром» є банки даних з пропозиціями турагентств з можливістю бронювання турів. Навколо них розвиваються різні сервіси, включаючи пі­знавальну інформацію про теми подорожей, бази даних про го­телі, розклади транспорту, інформацію юридичного плану (не­обхідні для туриста дані щодо особливостей законодавства різних країн, інформація про посольські і консульські устано­ви), рейтинги найпопулярніших турів, інформація про «гарячі» тури тощо.