8.3. основні принципи та засоби реклами в мережі Internet

магниевый скраб beletage

До комплексу маркетингових комунікацій відносять рекла­му, стимулювання збуту, прямий маркетинг та зв'язки з гро­мадськістю. Використання Internet-технологій формує специфі­чні риси цих елементів комплексу просування.

Internet-реклама — це форма подання та поширення інфо­рмації в мережі Internet про товари та послуги з метою їх попу­ляризації з указаним джерелом фінансування.

Основновний принцип дії Internet-реклами полягає у тому, що її центральною ланкою є Web-сайт комерційної структури.

Завдяки цьому формується дворівневий підхід, коли на сайті подається якнайповніша інформація про фірму, товари та по­слуги, які вона пропонує, а основним завданням зовнішніх рек­ламних засобів є залучення відвідувачів на сайт.

До завнішньої реклами належать:

• банерна реклама;

• реєстрація сайта у Web-каталогах та індексація сайтів пошуковими системами;

• реклама з використанням електронної пошти, а також служб, заснованих на її механізмах — списків розсилки та дискусійних листів;

• реклама з використанням служб телеконференцій та дошок оголошень;

• партнерські програми.

 

Визначення цілей виходу фірми на Internet-ринок

Характеристика головної сторінки сайту

 

Аналіз технічних характеристик сайту (швидкість доступу, зручність навігації тощо)

Аналіз дизайнерських характеристик

 

Аналіз поданої на сайті інформації

 

Глибина інформації

Структурованість інформації

Оновлюваність сайта

 

Аналіз сервісів сайта

Можливість підписки на новини

Наявність і якість інтерактивного зв'язку

>-

Наявність банерної реклами, партнерських програм

 

Можливість купівлі та оплати в режимі он-лайн

 

Рівень сервісного обслуговування

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз маркетингових досліджень фірми в мережі Internet

 

Основні типи дослідження

Аналіз представлених на сайті анкет

Процедура реєстрації користувачів

 

Наявність бліц-опитувань

Наявність лічильників відвідувань сайта

Підведення підсумків та аналіз потенційних можливостей удосконалення

Рис. 8.1. Схема проведення аналізу якості Internet-представництва комерційної структури

 

При виборі засобів Internet-реклами першочергово слід вра­ховувати мету, яку ставить перед собою керівництво комерцій­ної структури при проведенні рекламної кампанії (табл. 8.1).

Таблиця 8.1

вибір засобів internet-рбклами для досягання основної мети комерційної структури

Мета і завдання комерційної структури

Засоби Internet-реклами

Формування позитивного іміджу фірми

банерна реклама, Web-сайт

Надання доступної та оперативної ін­формації

Групи новин, електронна пошта, Web-сайт

Виведення на ринок нового товару або послуги

Банерна реклама, групи новин, електронна пошта, Web-сайт

Розширення аудиторії потенційних користувачів

Банерна реклама, електронна по­шта

Збільшення обсягів продажу

Банерна реклама, Web-сайт

Розцінки на рекламу пов'язані, в основному, з величиною аудиторії користувачів. У мережевих виданнях плата за рекла­му визначається кількістю хітів — показниками людино- відвідувань сайта, тобто кількістю завантаження користувачем будь-якого елемента Web-сайта.