ТЕСТИ

магниевый скраб beletage

1. Соціальний та управлінський процес, спрямований на задово­лення потреб споживачів у мережі Internet — це:

1)Internet-маркетинг.

2) Internet-реклама.

3)Електронний бізнес.

4) Трекінг.

2. Які види каналів збуту виділяють у сфері Internet-марке­тингу?

1)Internet як прямий канал розподілу (виробник-споживач.

2) Internet як непрямий канал розподілу (виробник — посередник (Internet)-cпoживaч).

3) Internet як багатоканальна стратегія розподілу.

4) Правильними є всі відповіді.

3. Демонстрація реклами та надання інформації чітко визна­ченій Internet-аудиторії — це:

1)Трекінг.

2) Таргетинг.

3)Процесінг.

4) Емуляція.

4. Основними засобами реклами в мережі Internet виступають:

1)    Банери, групи новин, електронна пошта, WWW-ресурси.

2) Макро-, мікро- і пікосоти.

3) Інтерфейс та система навігації.

4) Контент-проекти, контент-ресурси, програми-клієнти.

5. від чого залежить плата за Internet-рекламу?

1)Від суми коштів, витраченої на її створення.

2) Від кількості хітів (людино-відвідувань) сайтів за рекламою.

3)Від того, що є об'єктом реклами.

4) Від часу демонстрації реклами.

6. Рекламний модуль (носій) на сайті, найчастіше у вигляді анімованого файлу — це:

1)    Банер.

2) Дайджест.

3)Електронна візитна картка.

4) Спам.

7.  Які принципи створення та дизайну банерів існують в Internet-рекламі?

1)Стислість і простота.

2) Використання трьох анімаційних кадрів та паузи.

3)Прикінцеве розміщення логотипу або назви суб'єкта реклами.

4) Правильними є всі відповіді.

8.До рекламних заходів із використанням електронної пошти не належать:

1)Списки розсилання.

2)Партнерські програми..

3)Дискусійні листи.

4) Індивідуальні поштові повідомлення.

9.  Основним фактором при визначенні ціни інформаційного продукту в електронній комерції є:

1)Обсяг переданої користувачеві інформації.

2) Вид переданої користувачеві інформації.

3)Період доби, у який було надано послугу.

4) Час, витрачений на надання послуги.

10. Встановлення ціни для певної аудиторії користувачів, для певної місцевості або для певного товару чи послуги на електро­нному ринку — це:

1)Стратегія сегментованого ціноутворення.

2) Стратегія динамічного ціноутворення.

3) Стратегія ціноутворення просування.

4) Стратегія ціноутворення проникнення.