9.3. Методи визначення ефективності електронної комерції

магниевый скраб beletage

Ефективність систем електронної комерції визначає міру відповідності комерційним потребам її суб'єктів використаних у ній технологій, пдходів, моделей і правил. Методики оцінки ефективності Internet-проектів базуються на таких показниках роботи як частота відвідування сайта і час, який проводить від­відувач на сайті, кількість відвідувачів.

Критеріями оцінки ефективності електронної комерції є правила, за якими порівнюють значення обраних показників між собою або з певною нормою. При виборі системи показни­ків для оцінки ефективності конкретної форми комерційної операції використовують два підходи:

1. Пошук нових показників ефективності, що безпосередньо пов'язані з технологіями е-бізнесу. При цьому не завжди і не для всіх форм можна визначити показники ефективності.

2. Використання вже відомих показників ефективності ко­мерції, що вимагає оцінки впливу переходу від технологій зви­чайної комерції до елетронної на ці показники.

Практика е-бізнесу показала, що його ефективність першо­чергово забезпечується за рахунок мінімізації витрат обігу.

У торгівлі під витратами обігу розуміють сукупність транза- кційних витрат (ВТ) та витрат на забезпечення торговельно- технологічного процесу (ВТТ):

ВО = ВТ + ВТТ

Транзакційні витрати охоплюють транспортні витрати, ви­трати на оплату праці, оренду приміщень, ремонт основних фо­ндів тощо:

вт = впп + Віз + Ввп + вук + Ввк,

де Впп — витрати, пов'язані з постановкою проблеми;

В13 — витрати, пов'язані з інформаційним забезпеченням;

Ввп — витрати, пов'язані із веденням переговорів;

Вук — витрати, пов'язані з укладанням контракту;

Ввк — витрати, пов'язані з виконанням контракту.