Тема 3. Організація і технологія роботи Internet-магазину

магниевый скраб beletage

3.1. Визначити, які елементи забезпечують окремі техноло­гічні операції в електронному магазині, заповнивши табл. 3.1.

Таблиця 3.1

№ п/п

Технологічна операція

Структурний елемент Internet-магазину

1

Ознайомлення з магазином

 

2

Пошук товару

 

3

Консультації відвідувачів

 

4

Відбір товару

 

5

Розрахунки за відібраний товар

 

6

Отримання придбаного товару

 

3.2. Ознайомитися з особливостями структури Internet- магазинів, технологією їх роботи та асортиментом пропонова­них товарів згідно з визначеним варіантом.

№ варіанта

Товарна спеціалізація магазину

1

Комп'ютерна техніка і програмне забезпечення

2

Книги і друкована продукція

3

Аудіо- і відеопродукція

4

Продукти харчування

5

Автотовари

6

Товари спортивного призначення

7

Подарунки

8

Одяг та взуття

9

Аудіо- і відеотехніка

10

Косметика і парфумерія

Вказівки до виконання завдання

1. Ввійти в операційну систему Windows, а потім в мережу Internet.

2. У рядок, відведений для адреси, ввести адресу української пошукової системи «Мета»: http://www.meta.com.ua. Час пошу­ку залежить від швидкодії використовуваного каналу зв'язку.

3. На сайті пошукової системи обрати розділ «е-магазиньї».

4. На екрані з'явиться перелік категорій електронних мага­зинів за їхньою товарною спеціалізацією (число в дужках після назви категорії вказує на кількість магазинів, зареєстрованих у цій пошуковій системі). Обрати категорію згідно з визначеним варіантом.

5. На екрані з'явиться перелік магазинів цієї категорії, який включає їх назву, коротку характеристику та електронну адре­су. Обрати довільно один з магазинів, «клікнувши» на його електронній адресі.

6. Після завершення пошуку на екрані з'явиться перша Web- сторінка обраного магазину. За допомогою системи навігації цього магазину ознайомтесь з його структурними елементами та технологією роботи.

Результати роботи подати у вигляді таблиці.

Таблиця 3.2

№ п\п

Досліджуваний структурний еле­мент або функція

Характеристики структурного елемента або функції

Аналіз структу­рного елемента або функції

1

Web-вітрина

Наявність, особливості оформ­лення, інформація про навіга­цію в магазині

 

2

Інформаційний каталог

Наявність, структура, особли­вості пошуку інформації

 

3

Товарний каталог

Структура, основні групи (під­групи) товарів, особливості пошуку необхідних товарів

 

4

Ознайомлення з товаром

Особливості подачі інформації про обраний товар (зображен­ня, словесний опис, коротка технічна характеристика, ціна, інша інформація і. т. д.)

 

5

Відбір товару

Завдання кількості обраного товару, технологія відбору то­вару в кошик клієнта

 

6

Кошик клієнта

Процедура перегляду, структу­ра кошика, процедура зміни вмісту кошика

 

7

Реєстрація клієнта

Структура та зміст картки ре­єстрації клієнта при першому відвідуванні, процедура реєст­рації при повторному та насту­пних відвідуваннях

 

8

Оформлення замовлення

Процедура остаточного підтве­рдження замовлення

 

9

Розрахунок за обраний товар

Можливі форми та засоби оплати, додаткова інформація

 

10

Доставка товарів

Можливі способи доставки то­варів, регіони і терміни достав­ки, вартість доставки, додатко­ва інформація

 

11

Надання знижок

Наявність, система знижок

 

12

Додаткові фун­кції та інформа­ція

Функції та інформація, які без­посередньо не стосуються про­дажу основних товарів, проте дозволяють додатково збіль­шувати кількість відвідувачів магазину (партнерська програ­ма, новини, рейтинги, чат, зна­йомства і. т. д.)

 

3.3. За допомогою даних мережі Internet визначити три кра­щих за рейтингом електронні магазини відповідної товарної спеціалізації згідно з визначеним варіантом. Вкажіть їхні елект­ронні адреси.

№ варіан­та

Товарна спеціалізація магазину

№ варіан­та

Товарна спеціалізація магазину

1

Мобільні телефони

6

Одяг, взуття

2

Будівництво і ремонт

7

Оргтехніка

3

Парфумерія і косметика

8

Спортивні товари

4

Фототехніка

9

Продукти харчування

5

Подарунки, квіти

10

Побутова техніка

Вказівки до виконання завдання

1. Ввійти в операційну систему Windows і в мережу Internet.

2. У рядок, відведений для адреси, ввести адресу української пошукової системи: http://www.BigMir.net. Час пошуку зале­жить від швидкодії використовуваного каналу зв'язку.

3. На сайті пошукової системи обрати розділ «Магазини».

4. На екрані з'явиться перелік категорій електронних мага­зинів за їхньою товарною спеціалізацією. Обрати категорію згі­дно з визначеним варіантом.

5. У списку магазинів визначеної категорії обрати потрібні.

6. Результати роботи подати у вигляді таблиці.

Таблиця 3.3

% п/п

Товарна спеціалізація

Електронна адреса магазину

Назва магазину

Товарні підгрупи, кількість товарів

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3