1.2. Основні категорії і класи електронної комерції

магниевый скраб beletage

Серед основних категорій (сфер) електронної комерції виді­ляють:

1. Бізнес — бізнес (business-to-business, B2B) — комерційна взаємодія між бізнесовими компаніями (підприємствами) — виробниками, оптовими посередниками, оптовими клієнтами щодо здійснення оптових закупівель та поставок товарів;

2. Бізнес — адміністрація (business-to-administration, B2A) — ділові зв'язки комерційних структур з державними організація­ми (зокрема проведення державних закупівель через мережу Internet);

3. Бізнес — споживач (business-to-consumer, B2C) — елек­тронна роздрібна торгівля. У цьому випадку має місце комер­ційна взаємодія між електронним магазином та покупцем — безпосереднім споживачем товару;

4. Споживач — споживач (consumer-to-consumer, С2С) — взаємодія споживачів для обміну комерційною інформацією (щодо придбання того чи іншого товару чи про співпрацю з пе­вною фірмою) або роздрібна аукціонна торгівля між фізичними особами;

5. Споживач — адміністрація (consumer-to-administration, С2А) — організація взаємодії між споживачами та державними структурами (особливо в соціальній та податковій сфері).

В матеріалах Європейської комісії в ESPRIT (програма Св- роспільноти з розвитку і прискорення досліджень з викорис­тання інформаційних технологій) визначені 11 моделей елект­ронної комерції.

Так, зокрема для сфери В2С виділяють такі бізнес-моделі як електронний (віртуальний) магазин (e-shop), електронний аукціон (e-auction), віртуальні співтовариства (virtual communities), електронний торговий центр (агрегатор) (e- mall). У сфері В2В діють електронні постачальники (e- procurements), торговельні платформи (collaboration platforms), інформаційні брокери (e-brokers). Як і в одній так і в іншій сфері можуть працювати електронні дилери (3rd party marketplace).