Тема 6. Платежі та розрахунки за товари і послуги в електронній комерції

магниевый скраб beletage

6.1. Визначити правильну послідовність етапів здійснення електронних платежів за допомогою кредитних карток, проста­вивши відповідні номери у порядку зростання:

□ Введення покупцем параметрів кредитної картки на сайті електронного магазину або на сайті платіжної системи;

□ Одержання магазином результату авторизації.

□ Передача платіжною Internet-системою запиту на автори­зацію традиційній платіжній системі.

□ Перерахунок грошей з рахунка покупця у банку-емітенті через розрахунковий банк на рахунок магазину в банку- еквайєрі.

□ Передача процесінговим центром банкові-емітенту запиту на авторизацію картки і одержання його результату.

□Передача результату авторизації платіжній Internet-системі.

□ Відвантаження товару або надання послуги.

□ Одержання покупцем результату авторизації через мага­зин або від платіжної Internet-системи.

6.2. Визначити правильну послідовність етапів здійснення електронних платежів за допомогою електронних чеків, про­ставивши відповідні номери у порядку зростання:

□ Перевірка електронного підпису платника.

□ Кодування номера чекового рахунка відкритим ключем банку.

□ Відвантаження товару або надання послуги.

□ Авторизація платіжною системою електронного чека.

□Пересилання платником електронного чека одержувачу.

□ Перерахунок коштів з рахунку платника на рахунок мага­зину.

□ Виписка платником електронного чека, підписання його електронним підписом.

□Подача чека до оплати платіжній системі.

6.3. Визначити правильну послідовність етапів здійснення електронних платежів за допомогою електронних грошей, про­ставивши відповідні номери у порядку зростання:

□ Надання електронних грошей емітенту та їх перевірка.

□Обмін реальних грошей на електронні.

□Перерахування покупцем на сервер продавця електронних грошей.

□Відвантаження товару або надання послуги.

□Накопичення та зберігання електронних грошей на жорст­кому диску або смарт-картці.

6.4. Ознайомитися з особливостями функціонування та про­вести порівняльний аналіз основних видів електронних платіж­них систем WebMoney Transfer, CyberPlat, PayCash, IMoney, Ін- терплат.

Вказівки до виконання завдання

 Ввійти в операційну систему Windows, а потім в мережу Internet.

 У рядок, відведений для адреси, ввести адреси сайтів від­повідних платіжних систем: WebMoney Transfer (www.webmoney.com.ua), CyberPlat (www.cyberplat.ru), PayCash (www.paycash.kiev.ua), IMoney (www.imoney.com.ua), Інтерплат (www.interplat.com.ua). Час пошуку залежить від швидкодії ви­користовуваного каналу зв'язку.

 За допомогою системи навігації певного сайту ознайом­тесь із функціональними особливостями платіжної системи, даючи відповіді на такі запитання:

1) Які установи в on-line є організаторами створення платі­жної системи?

2)До якого типу платіжних систем належить ця система?

3)Які схеми електронних платежів пропонуються користу­вачам на цьому сайті?

4) Яким чином можна стати користувачем цієї платіжної си­стеми?

5) Чи надає ця платіжна система можливість створення і підтримки електронного магазину?

6) Як вирішуються на цих сайтах питання захисту комер­ційної та особистої інформації при передаванні її мережею?

Результати роботи подати у вигляді табл. 6.1.

Таблиця 6.1

№ п/п

Функціональні особливості платіжної системи

WebMoney Transfer

Cyber Plat

CyberPlat

IMoney

Інтерплат

1

Організатори створення

 

 

 

 

 

2

Тип платіжної системи

 

 

 

 

 

3

Схеми електронних платежів платіжної системи

 

 

 

 

 

4

Процедура реєстрації корис­тувача

 

 

 

 

 

5

Створення і підтримка елек­тронного магазину

 

 

 

 

 

6

Схема захисту інформації