Тема 8. Маркетинг та реклама в мережі Internet

магниевый скраб beletage

8.1. Ознайомитися з особливостями аналізу якості Internet- представництва комерційної структури.

Вказівки до виконання завдання

1. Ввійти у операційну систему Windows, а потім в мережу Internet.

2. У рядок, відведений для адреси, ввести адресу маркетин­гової компанії Трилан (http://www.trilan.ru. Час пошуку зале­жить від швидкодії використовуваного каналу зв'язку.

3. На екрані з'явиться перша сторінка сайту. У розділі сис­темного меню «Услуги» за допомогою списку, що розкриваєть­ся, ознайомитися з видами послуг, які надає компанія.

Результати оформити у вигляді табл. 8.1.

Таблиця 8.1

з/п

Сфера послуг

Група послуг

Види послуг

1

Design.TriLan

 

 

2

Develop.TriLan

 

 

3

Promo.TriLan

 

 

4

Adv.TriLan

 

 

5

Hosting.Trilan

 

 

8.2. Ознайомитися з порядком замовлення маркетингових послуг в мережі Internet.

Вказівки до виконання завдання

1. У розділі системного меню «Заказ услуг» ознайомитися із порядком оформлення заявки на замовлення послуг.

2. Заповнити заявку, відповідно до визначеного варіанта.

№ варіанта

Вид послуги

Назва фірми

Сфера діяльності фірми

1

Web-дизайн сайта

SunTravel

Туристичні послуги

2

Просування сайта

Еліт-тепло

Продаж опалювального обладнання

3

Хостинг

Клеопатра

Продаж косметики і парфумерії

4

Експрес-аудит

Екопласт

Виробництво і продаж виробів із пластмас

5

Реклама

Rentmotors

Оренда автомобілів

3. Результати подати в зошиті у вигляді форми для замов­лення

Назва компанії_______________________________________

Контактна особа_____________________________________

Телефон____________________________________________

Електронна пошта____________________________________

Вид послуги_________________________________________

Адреса сайта фірми-замовника__________________________

Слова для просування_________________________________

Загальна постановка завдання__________________________

Варіанти оплати І готівкою кур'єрові I Yandex-Money ' Web­Money

8.3. Ознайомитися з особливостями функціонування банер- ної реклами в мережі Internet.

Вказівки до виконання завдання

1. Ввійти у операційну систему Windows, а потім в мережу Internet.

2. У рядок, відведений для адреси, ввести адресу рекламної студії BannerMaker (http://www.bannermaker.ru). Час пошуку за­лежить від швидкодії використовуваного каналу зв'язку.

3. За запропонованими викладачем параметрами, перегляну­ти портфоліо нових банерів, розроблених студією для комер­ційних структур.

4. Ознайомитися із формою замовлення на виготовлення ба­нерів.

5. За вихідними даними завдання 8.2. заповнити форму за­явки на виготовлення банерів.

Результати подати у вигляді спеціальної форми.

Назва фірми_________________

Контактна особа_____________

Адреса електронної пошти_____

ICQ________________________

Jabber______________________

Skype______________________

Google Talk__________________

Моб. телефон________________

URL рекламованого сайта http://

Формат, тип і кількість банерів:

Формат банера

Кількість

Тип банера (Flash /gif)

Формат банера

Кількість

Тип банера (Flash /gif)

Формат банера

Кількість

Тип банера (Flash /gif)

88 X 31

 

 

200 X 100

 

 

400 X 280

 

 

100 X 100

 

 

200 X 200

 

 

400 X 400

 

 

120 X 60

 

 

208 X 132

 

 

468 X 60

 

 

120 X 120

 

 

226 X 100

 

 

500 X 22

 

 

н

At

Н

О

 

Н

Л

Н

О

 

Н

А

Н

О

 

Форм< банер<

«

At

.5

О Л С rt

Sfe

Форм< банер<

« Л

.5

О Л С rt

Sfe

Форм< банер<

А

.5

О A3 С £

Sfe

120х 160

 

 

234 X 200

 

 

560 х 120

 

 

120х 240

 

 

240 х 400

 

 

600 х 90

 

 

150х 150

 

 

300х 100

 

 

600х 120

 

 

150х 400

 

 

300х 165

 

 

728 х 90

 

 

160х 600

 

 

300 х 250

 

 

760х 120

 

 

Опис та технічні завдання:

Мета рекламної кампанії______________________________

Предмет реклами, суть пропозиції_______________________

Унікальність пропозиції________________________________

Які елементи повинні бути використані у банері____________

Використовувані слова, слогани, логотип_________________

Пропозиції щодо подання інформації або кольорової схеми___

Потенційна цільова аудиторія__________________________

Технічні вимоги до банерів

Обмеження щодо обсягу банера________________________

Вимоги до виконання посилань у Flash-банерах____________

Адреси майданчиків, на яких повинні бути розміщені банери

6. Ознайомитися з інформацією про вартість банерної рек­лами та провести розрахунок загальної вартості рекламної кам­панії фірми.