Тема 8. Маркетинг та реклама в мережі Internet

8.1. Ознайомитися з особливостями аналізу якості Internet- представництва комерційної структури.

Вказівки до виконання завдання

1. Ввійти у операційну систему Windows, а потім в мережу Internet.

2. У рядок, відведений для адреси, ввести адресу маркетин­гової компанії Трилан (http://www.trilan.ru. Час пошуку зале­жить від швидкодії використовуваного каналу зв'язку.

3. На екрані з'явиться перша сторінка сайту. У розділі сис­темного меню «Услуги» за допомогою списку, що розкриваєть­ся, ознайомитися з видами послуг, які надає компанія.

Результати оформити у вигляді табл. 8.1.

Таблиця 8.1

з/п

Сфера послуг

Група послуг

Види послуг

1

Design.TriLan

 

 

2

Develop.TriLan

 

 

3

Promo.TriLan

 

 

4

Adv.TriLan

 

 

5

Hosting.Trilan

 

 

8.2. Ознайомитися з порядком замовлення маркетингових послуг в мережі Internet.

Вказівки до виконання завдання

1. У розділі системного меню «Заказ услуг» ознайомитися із порядком оформлення заявки на замовлення послуг.