Тема 9. Організаційно-правове забезпечення електронної комерції. Ефективність електронної комерції

9.1. Ознайомитися зі змістом основних нормативно- правових актів, що регламентують процеси формування та роз­витку вітчизняної та міжнародної електронної комерції (додат­ки 1—6) та проаналізувати їх базові положення. Результати ро­боти оформити у вигляді табл. 9.1.

 

регламентація сфери електронної комерції

Таблиця 9.1

№ п/п

Аспект діяльності, що підлягає регламентуванню

Нормативний акт

Короткий зміст

1

Правовий статус електронного доку­мента та його оригіналу

Закон України

«Про електронні документи та електронний документообіг»

 

2

Порядок відправлення електронного документа

Закон України

«Про електронні документи та електронний документообіг»

 

3

Порядок одержання електронного до­кумента

Закон України