Варіант 2

Що розуміють під електронною комерцією (ЕК)?

1) Перетворення бізнес-процесів за допомогою Internet-технологій.

2) Концентровану систему з використання усіх можливостей інфо­рмаційних мереж для ведення прибуткового бізнесу.

3) Різновид ділової активності, у якій комерційна взаємодія суб'єктів з приводу купівлі-продажу товарів та послуг здійснюється за допомогою інформаційних мереж.

4) Електронний обмін діловими документами (замовлення на по­купку, котирування, накладні, рахунки-фактури тощо) між комп'ютерними програмами різноманітних компаній у стандартизова­ній формі.

Які основні відмінності електронної торгівлі від традицій­ної?

5) Використання електронного документообігу.

6) Комерційна взаємодія сторін здійснюється електронним спосо­бом, в результаті чого право власності передається від одного суб'єкта іншому.

7) Використання технічних можливостей інформаційних мереж (Internet, мережі стільникового зв'язку, внутрішньої локальної мережі установ.

8) Використання специфічних за видом та змістом документів.

TCP/IP — це:

9) Найпоширеніший протокол передавання відеоданих у локаль­них мережах.

10) Інструкції з користування ПЕОМ у локальних та глобальних мережах.

11) Протокол, згідно з яким WWW-документи передаються з серве­ра до браузера на комп'ютер користувача.

12) Група стандартних протоколів для обміну даними між комп'ютерами в Internet.

Що таке Web-сторінка?

13) Документ у будь-якому текстовому форматі, що може містити зображення, невеликі програми.

14) HTML-файл, який можна відобразити у вікні програми-браузера та може містити тексти, зображення, програми на мові Java та інші Web-елементи.

15) Документ у будь-якому текстовому форматі, який можна відо­бразити у вікні програми-браузера та може містити зображення, неве­ликі програми.

16) Кодова сторінка для кирилиці у Windows.

Основними інструментами пошуку інформації в мережі Internet є:

17) Інтерактивні чати, телеконференції, списки розсилки.

18) Провайдери, мейнфрейми, сервери.

19) Пошукові машини, каталоги, пошукові сайти.

20) Опитування, анкетування відвідувачів сайтів.

Які характерні риси притаманні торговим Internet- системам (TIS)?

21) Замовлення на товар та ознайомлення з ним робиться через ме­режу Internet, а обробка замовлення, виставлення і оплата рахунків за товар здійснюється традиційним шляхом.

22) Повна автоматизація системи обробки замовлень, завдяки чому можна працювати індивідуально з кожним зареєстрованим клієнтом.

23) Повна автоматизація системи обробки замовлень та додаткова інтеграція в систему внутрішнього документообігу.

24) Це Web-сайти, які містять значну кількість електронних крам­ниць та каталогів, об'єднаних загальним місцем розташування та ви­користанням єдиного механізму реєстрації та оплати.

Яка інформація обов'язково повинна бути вказана у картці реєстрації покупця Internet-магазину?

25) Прізвище, ім'я, по батькові, поштова і (або) електронна адреса, особистий пароль.

26) Прізвище, ім'я, по батькові, номер і серія паспорта, дата і місце його видачі, ідентифікаційний код.

27) Прізвище, ім'я, по батькові, дата і місце народження, сімейний стан.

28) Прізвище, ім'я, по батькові, місце про