Розділ V. Прикінцеві положення

магниевый скраб beletage

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опу­блікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня на­брання чинності цим законом:

підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України відпові­дні пропозиції про внесення змін до законодавчих актів України;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади України програму заходів щодо впровадження електронних документів, електронного докумен­тообігу та електронного цифрового підпису, стимулювання підпри­ємств, установ і організацій, які впроваджують електронний докумен­тообіг.

Президент України

м. Київ, 22 травня 2003 року Л. Кучма

№ 851- IV