Закон України Про внесення зміни до Закону України «Про електронний цифровий підпис»

магниевый скраб beletage

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Статтю 12 Закону України «Про електронний цифровий підпис» (Відомості Верховної Ради України, 2003 p., № 36, ст.276) викласти в такій редакції:

«Стаття 12. Контролюючий орган.

Контролюючий орган здійснює державний нагляд (контроль) у сфері послуг електронного цифрового підпису шляхом проведення перевірки центрального засвідчувального органу, засвідчувальних центрів, акредитованих центрів сертифікації ключів та центрів серти­фікації ключів.

Функції контролюючого органу виконує спеціально уповноваже­ний центральний орган виконавчої влади з питань організації спеціа­льного зв'язку та захисту інформації.

Заходи з державного нагляду (контролю) за суб'єктами господа­рювання у сфері послуг електронного цифрового підпису проводяться у порядку, визначеному Законом України «Про основні засади держа­вного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».