Глава III. Регулювання у сфері телекомунікацій

магниевый скраб beletage

Стаття 16. Мета регулювання

1. Метою регулювання у сфері телекомунікацій є максимальне за­доволення попиту споживачів на телекомунікаційні послуги, створен­ня сприятливих організаційних та економічних умов для залучення ін­вестицій, збільшення обсягів послуг та підвищення їх якості, розвитку та модернізації телекомунікаційних мереж з урахуванням інтересів національної безпеки.

Стаття 17. Орган регулювання у сфері телекомунікацій

Органом регулювання у сфері телекомунікацій є Національна ко­місія з питань регулювання зв'язку (НКРЗ), яка утворюється відповід­но до законодавства України.

[•]

Стаття 19. Нагляд за ринком телекомунікацій

1. Нагляд за ринком телекомунікацій здійснюється шляхом:

1)контролю за якістю телекомунікаційних послуг;

2) перевірки додержання ліцензійних умов операторами, провай­дерами телекомунікацій;

3) контролю за додержанням суб'єктами ринку телекомунікацій законодавства, стандартів та інших нормативних актів у сфері телеко­мунікацій.

2. Для здійснення нагляду за ринком телекомунікацій у складі НКРЗ ствоюється Державна інспекція зв'язку. [...]