Глава VII. Оператори, провайдери телекомунікацій

магниевый скраб beletage

Стаття 37. Правові основи діяльності операторів і провайде­рів телекомунікацій

1. Оператори, провайдери телекомунікацій здійснюють свою дія­льність відповідно до законодавства про телекомунікації.

2. Правовими основами діяльності операторів, провайдерів теле­комунікацій є:

1) рівні права операторів, провайдерів на ринку телекомунікацій України;

2)пріоритет інтересів сподивачів телекомунікаційних послуг;

3) розвиток конкуренції в умовах функціонування операторів та/або провайдерів різних форм власності;

4)недопущення дискримінаційних дій з боку операторів і провай­дерів, що займають монопольне (домінуюче) становище, проти інших

суб'єктів ринку телекомунікацій. [...]