Глава VIII. Регулювання доступу до ринку телекомунікацій

магниевый скраб beletage

[...]

Стаття 56. Адміністрування адресного простору українсько­го сегмента мережі Інтернет

1. Адміністрування адресного простору українського сегмента ме­режі Інтернет включає комплекс організаційно-технічних заходів, не­обхідних для забезпечення функціонування технічних засобів підтри­мки адресування, в тому числі серверів доменних назв українського сегмента мережі Інтернет, реєстру домену.UA в координації з міжна­родною системою адміністрування мережі Інтернет, спрямованих на систематизацію та оптимізацію використання, обліку та адміністру­вання доменів другого рівня, а також створення умов для використан­ня простору доменних імен на принципах рівного доступу, захисту прав споживачів послуг Інтернет та вільної конкуренції.

2. Адміністрування адресного простору українського сегмента ме­режі Інтернет здійснюється уповноваженою організацією для:

1) створення реєстру доменних назв і адрес мережі українського сегмента мережі Інтернет;

2)створення реєстру доменних назв у домені.иА;

3) створення та підтримки автоматизованої системи реєстрації та обліку доменних назв і адрес українського сегмента мережі Інтернет;

4) забезпечення унікальності, формування та підтримки простору доменних назв другого рівня в домені.иА;

5) створення умов для використання адресного простору українсь­кого сегмента мережі Інтернет на принципах рівного доступу, оптима­льного використання, захисту прав споживачів послуг Інтернет та ві­льної конкуренції;

6)представництва та захисту у відповідних міжнародних організа­ціях інтересів споживачів українського сегмента мережі Інтернет.

3. Адміністрування адресного простору мережі Інтернет у доме­ні.иА здійснюється недержавною організацією, яка утворюється са­моврядними організаціями операторів/провайдерів Інтернет та зареєс­трована відповідно до міжнародних вимог.

4. Утворення адресного простору, розподіл і надання адрес, марш­рутизація інформації між адресами здійснюються відповідно до між­народних вимог. [...]