Глава XIII. Міжнародне співробітнитво

магниевый скраб beletage

Стаття 72. Мета і загальні принципи міжнародного співробі­тництва

1.Метою міжнародного співробітництва у сфері телекомунікацій є інтеграція телекомунікацій України у глобальні телекомунікації з ура­хуванням політичних та економічних інтересів України.

2.Міжнародне співробітництво у сфері теекомункацій здійснюєть­ся шляхом:

1) укладання міжнародних договорів;

2) участі в роботі міжнародних організацій;

3)участі в реалізації міжнародних проектів, повязаних із створен­ням глобальної і регіональних телекомунікаційних мереж, з урахуван­ням інтересів національної безпеки України;

4) гармонізації стандартів, норм і правил з міжнародними стандар­тами, рекомендаціями, нормами і правилами, які стосуються вимог до технічних засобів і телекомунікаційних мереж, взаємодії операторів телекомунікацій, використання обмежених ресурсів, якості і видів те­лекомунікаційних послуг;

5) взаємодії операторів телекомунікацій України з операторами

телекомунікацій інших держав.

Л. Кучма

[...]

Президент України

м. Київ, 18 листопада 2003 року № 1280-IV