ЧАСТИНА ДРУГА. ЕЛЕКТРОННА ТОРГІВЛЯ В ОКРЕМИХ ГАЛУЗЯХ

магниевый скраб beletage

Глава і. Перевезення вантажів

Стаття 16. Дії, пов'язані з договорами перевезення

Без скасування положень частини першої цього Закону, ця глава застосовується до будь-якої з дій, що чиняться у зв'язку з договором перевезення вантажів або на виконання такого договору, включаючи, зокрема:

a) і) зазначення марок, числа місць або предметів, кількості або ва­ги вантажу;

II) зазначення або декларування характеру або вартості вантажу;

III) видача розписки в одержанні вантажу;

IV) підтвердження завантаження вантажу;

b) і) направлення якій-небудь особі повідомлення про умови дого­вору;

іі) надання інструкцій перевізнику;

c) і) пред'явлення вимоги про здачу вантажу;

ii) дозвіл на видачу вантажу;

iii) направлення повідомлення про втрату або пошкодження ван­тажу;

d) направлення будь-якого іншого повідомлення або заяви в зв'язку з виконанням договору;

e) прийняття зобов'язання здати вантаж пойменованій особі або особі, уповноваженій вимагати решти ватажу;

f) надання, придбання, відхилення, відмови, передачі або переус- тупки прав на вантаж;

g) набуття або передача прав і зобов'язань за договором.

Стаття 17. Транспортні документи

1) 3 урахуванням положень пункту 3, якщо законодавство вимагає, щоб будь-яка дія, згадана в статті 16, здійснювалася в письмовій фор­мі або з використанням паперового документа, ця вимога вважається вионаною, якщо дія здійснюється шляхом використання одних або бі­льше даних у формі повідомлень.

2) Пункт 1 застосовується як у тих випадках, коли вимога, що міс­титься в ньому, виражена у формі зобов'язання, так і в тих випадках, коли законодавство просто передбачає настання певних наслідків за нездійснення дії в письмовій формі або невикористання паперового документа.

3) Якщо яке-небудь право повинно бути надано одній особі і ні­якій іншій або яке-небудь зобов'язання повинно бути прийняте щодо однієї особи і ніякої іншої і якщо законодавство потребує, щоб для до- сягення цього таке право або зобов'язання було передано цій особі шляхом передачі або використання паперового документа, ця вимога вважається виконаною, якщо право або передається за допомогою од­них або більше даних у формі повідомлення, за умови використання надійного засобу надання таким даним у формі повідомлень унікаль­ного характеру.

4) Для цілей пункту 3 необхідний ступінь надійності оцінюється з урахуванням мети передачі права або зобов'язання і всіх обставин, включаючи будь-які відповідні угоди.

5) Якщо для здійснення будь-яких дій, згаданих у підпунктах (f) i (g) статті 16, використовуються дані у формі повідомлення, будь-який паперовий документ, використаний для здійснення будь-яких таких дій, не має сили, за винятком випадків, коли використання даних у формі повідомлення було припинено або замінено використанням па­перових документів. Паперовий документ, виданий за таких обставин, повинний містити заяву про таке припинення. Заміна даних у формі повідомлень паперовими документами не зачіпає прав або зобов'язань відповідних сторін.

6) Якщо яка-небудь норма права в обов'язковому порядку повинна застосовуватися до договору перевезення вантажів, що поданий або підтверджується паперовим документом, ця норма може не застосову­ватися щодо такого договору перевезення вантажів, що підтверджу­ється даними у формі повідомлень, у силу того, що такий договір під­тверджується такими даними у формі повідомлень, а не паперовим документом.

7) Положення цієї статті не застосовуються в таких випадках:

[...]

АДРЕСИ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ВИКОРИСТАНІ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ

Електронна адреса ресурсу

Зміст ресурсу

http://www.meta.com.ua

http://search.avanport.com/

http://www.bigmir.net

http://www.ambo.com.

http://www.search.kiev.ua

http://www.Infores.visti.net

українські пошукові системи

http://www.rambler.ru http://www.yandex.ru

російські пошукові системи

http://domena.com.ua

українська доменна біржа

http://www.rada.kiev.ua

сайт Верховної ради України

http://www.kmu.gov.ua

сайт Кабінету Міністрів України

http://www.inomjust.kiev.ua

сайт з підбірками юридичних до­кументів за напрямками

win-www.spravka.kiev.ua

віртуальна бізнес-довідка

http://www.ukrbuiness.com.ua

український бізнес-портал

http://nashli.com

каталог Internet-сайтів

http://list.gala.net

каталог сайтів українського Internet

www.mobline.com

портал мобільної комерції

http://www.uashops.com

портал Internet-магазинів України

http://www.shoptop.kiev.ua

каталог Internet-магазинів Украї­ни

http://www.bolero.ru

http://www.magazin.ru

http://www.kvazar.ru

http://www.virtualshop.ru

http://www.musicshop.ru

http://www.quarta.ru

найвідоміші російські електронні магазини

http://www.ean.ua

електронний депозитарій (ката­лог) з інформацією про товари та підприємства, які зареєстровані в асоціації товарної нумерації EAN-Україна

Продовження дод. 7

Електронна адреса ресурсу

Зміст ресурсу

http://www.uaportal.com/

http://www.ukrop.com

http://www.silver.kiev.ua

українські каталоги товарів та послуг

http://www.nua.ie/surveys/

дані досліджень мережі Internet

http://www.e-comua.ukrbiz.net/

інформація про розвиток і стан електронної комерції в Україні

http://netsizer.com

статистичний Internet-центр

http://www.sim-sim.com

Internet-каталог прайс-листів

http://www.relc.com/fm/

каталог товарів і послуг з пошу­ком

http://www.index99.kiev.ua

рейтингова система Web-pecypciB Uanet

http://www.int-commerce.com

електронний торговельний центр (мол) INT

http://www.shop-vid.ru

http://wwwww.ru

http://www.tradecenter.ru

електронні супермаркети

http://www.oho.ru

http://www.stavka.ru

http://www.molotok.ru

http://www.au-au.ru

http://www.westernbid.com

http://www.lotok.com.ua

http://www.eTorg.com

електронні аукціони

http://www.webmoney.com.ua

http://www.cyberplat.ru

http://www.paycash.com.ua

http://www.cybercash.com

http://www.ukrmoney.com/

http://www.imoney.com.ua/

www.mondex.com

www.visa.com

www.portmone.com

сайти платіжних систем

Закінчення дод. 7

Електронна адреса ресурсу

Зміст ресурсу

http://www.ehitex.com http://www.icongo.com http://www.lnc2inc.com http://www.zol.ru

Електронні біржі

http://www.i-m.kiev.ua

спеціалізований сайт «Internet- маркетинг»

http://www.raskrutka.kiev.ua http://www.artpromk.lviv.ua

інтерактивні рекламні агентства

www.bannermaker.ru http://www.banner.lviv.ua/

студії з виготовлення банерної реклами

http://www.webwasher.com/

програми блокування заванта­ження спливаючих вікон і банерів

http://www.fly.ru http://www.tais.ru

система бронювання авіаквитків

http://www.natalie-tours.ru/

корпоративна система бронюван­ня квитків

http://www.travel-net.ru http://www.tour.com.ua

інформаційні туристичні сервери

http://www.all-hotels.com.ua http://www.ukraine-accomodation.ua http://www.hotel-service.kiev.ua http://www.crimee.com

сайти структур готельного госпо­дарства

http://www.softlab.ru

система Interbank

http://www.ingo.com.ua http://www.aska.com.ua

сайти українських страхових компаній

www.lim.lviv.ua

Львівський інститут менеджмен­ту

http://www.knowledgeplanet.com http://www/learn2.com

ocBiTHi портали з доступом до електронних бібліотек навчаль­них матеріалів

http://uapa-dlc.org.ua/

центр дистанційного навчання НАДУ при Президентові України

www.escc.kharkov.ua

Європейська школа кореспонде­нтського навчання (ЄШКО)

http://www.dl.com.ua/

центр впровадження систем елек­тронної освіти Київського уні­верситету ім. Т. Шевченка

http://www.ambulanse-interactive.ua http://www.online-ambulance.ua

інтерактивні медичні послуги