Стаття 7. Правила оформлення і видачі паспортів, їх тимчасо-вого затримання та вилучення

магниевый скраб beletage

Правила оформлення і видачі паспортів, їх тимчасового затриманнята вилучення визначаються відповідно до цього Закону Кабінетом Мі-ністрів України і підлягають опублікуванню.