2.4. Теорія периферії В.Крісталера

магниевый скраб beletage

Теорія периферії, сформульована в 60-их роках XX ст. В.Кріс-таллером, яку називають ще теорією розташування об'єктів ту-ризму і відпочинку, є концепцією, що пояснює причини і мотививибору визначених місць і регіонів як територій, що служать дляпотреб відпочинку. Вона є розширенням теорії центральнихмісць цього ж автора, згідно якої основними центрами є урбані-зовані території (міста), які виконують визначені функції (напр.управлінські, господарські) відносно своїх мешканців, а такожнаселення довколишніх територій. Центральні території не мо-жуть повністю, задовольнити потреби у відпочинку мешканців,тому вони змушені виїжджати на слабо- чи зовсім неурбанізованіпериферійні території (периферію). Теорія периферії говорить,що учасники туристичного руху з метою задоволення туристич-них потреб керуються перш за все красою природи і потребоюблизького контакту з природою, не беручи до уваги міськіцентри (основні центри). У межах територій, що визначаються якпериферія, розвиток туризму базується головним чином на від-починку. Відповідно до потреб рецепції туристичного руху від-бувається благоустрій цих територій, неминуче викликаючи їхурбанізацію. Тому мешканці урбанізованих центрів шукають но-ві території для відпочинку — нові периферії, що є однією з при-чин експансії туризму у світі.

Теорія периферії В.Крісталлера знаходить своє застосування удослідженні туристичних міграцій в глобальному, загальнодер-жавному і регіональному масштабах, пов'язаними з необхідністювідпочинку, розвитку та облаштуванні регіонів і туристичних мі-сцевостей.