3.1.6. Конкуренти

магниевый скраб beletage

Основними конкурентами в сегменті ринку, в якому представленийготельний комплекс «Едельвейс», є готелі «Еней», «Бюргер» та «ГрандГотель». Хоча їхній номерний фонд невеликий і не може задовольнитивсе зростаючий попит бізнесових кіл та туристів.

Фактор конкуренції

«ГрандГотель»

«Бюргер»

«Еней»

«Едель-вейс»

Частка роздрібного ринку, %

1,2

0,4

0,2

0,25

Розташування

Центр міста

Центрміста

Східначастинаміста

Центр міс-та (зеленазона)

Асортимент послуг, що на-дається (за 5-бальною шка-лою)

5

4

3

4

Цінова політика, дол.

США

80—200

90—210

80—230

70—100

Організація обслугову-вання клієнтів

Добра

Добра

Добра

Добра

Стратегія позиціонування

Орієнтаціяна бізнес-середовищета туристів

Орієнта-ція на біз-нес-середо-вище

Орієнтаціяна бізнес-середови-ще

Орієнтаціяна бізнес-середовищета туристів

Стратегія просуваннябренду

Успішна

Успішна

Добра

Успішна

На нашу думку, на першому етапі, в якості основних інструментівведення конкуренції готельний комплекс «Едельвейс» повинен викори-стовувати своє унікальне розташування, ціни й асортиментну політи-ку. Слід відзначити, що основний конкурент — концерн «Бюргер» збу-дував (реконструював) свій готель у центрі міста (вул. Івана Франка),де є великий трафік транспортних засобів та їх скупчення на перехрестівулиць Івана Франка та Вітовського, що за рахунок великої кількостівихлопних газів погіршує екологію. Крім того, якщо бізнесмен чи ту-рист захоче відпочити від міського шуму, у них нічого вийде. В той жечас готель «Еней» розташований у глибині району на вулиці Пекарсь-кій, де немає хорошого транспортного сполучення з центром міста(відсутність комунального транспорту).

Підсумовуючи вищевикладене бачимо, що географічне розташу-вання готельного комплексу «Едельвейс» є набагато вигіднішим, аніж уосновних конкурентів.

Також необхідно відзначити наявність великої «ніші» на ринкуЛьвова для VIP-клієнтів і пасивну політику щодо цього ринку з бокупотенційних конкурентів. Це дає можливість ТзОВ «Едельвейс» привиході на ринок з новими, але якісно кращими послугами захопитизначну частку цього ринку в короткий строк, не зустрівши значногоспротиву.

3.2. Аналіз цін основних конкурентів

Ціни на номерний фонд основних конкурентів викладені в додатку 19.