2.10. Концепція територіальних рекреаційних систем

магниевый скраб beletage

Концепція територіальних рекреаційних систем (ТРС) є однимз системних трактувань організації туризму і відпочинку, сфор-мульованим в 70-х роках XX ст. В.С.Пріображенським і Ю.А.Вє-дєніною. Системою вважається сукупність взаємно пов'язанихелементів, та зв'язків між ними. Зв'язки (відносини) між елемен-тами системи творять її структуру. Кожна територіальна рекреа-ційна система складається з п'ятьох підсистем:

а)         учасники відпочинку (туристи);

б)         туристичні принади (природні та антропогенні);

в)         технічна інфраструктура (в тому числі місця для ночівлі,заклади харчування, транспортна мережа);

г)         персонал, що працює у сфері обслуговування туристів;

д)         установи, які управляють рекреаційною системою (напр.органи місцевої влади, пов'язані з функціонуванням туризму).

Дані підсистеми взаємодіють між собою і є взаємозалежними.Вони можуть розташовуватися в конкретній просторовій одиниці(напр. регіоні, місцевості) або можуть бути окремо від неї, алемірою приналежності до ТРС є їх зв'язки всередині системи. Ту-ристичний рух є тим фактором, який творить систему.

Дослідження рекреаційних систем полягають в аналізі явищ,що відбуваються в їх межах, в т.ч. внутрішніх зв'язків і впливівта їх відносин і зв'язків з іншими територіальними системами.Великою перевагою даної концепції є трактування туристичнихявищ як внутрішньої складної системи, пов'язаної з іншими нетуристичними системами. Концепція ТРС є однією з перших мо-делей, які пояснюють сутність туристично-рекреаційного прос-тору і його становлення.