ЗМІСТ

магниевый скраб beletage

Передмова      7

Розділ 1. Історія розвитку туризму               13

Початковий етап                   13

Становлення туристичного бізнесу             17

Туризм як галузь індустрії                 18

Монополізація туристичної індустрії                       19

Історія розвитку туризму в Україні  20

Розділ 2. Основні туризмологічні концепції            23

Модель туриста за Ж.Шафарі           24

Модель туризму за Ж.Шафарі           26

Концепція туризму як зустрічі          26

Теорія периферії В.Крісталлера        27

Теорія дифузії інновацій        28

Модель циклу еволюції туристичного просторуР.В.Бутлера        29

Концепція туристичного простору 31

Концепція туристичної функції        34

Концепція району (території) туристичної активності....  35

Концепція територіальних рекреаційних систем   36

Концепція сприйняття простору (ландшафту)       36

Концепція туристичної урбанізації  38

Теорія конфлікту в туризмі    39

Концепція функції туризму   42

Розділ 3. Туризм: види та форми      45

Поняття про туризм  46

Класифікації туризму 47

Розділ 4. Туристичні ресурси           56

Туристично-рекреаційні ресурси     57

Історико-культурні рекреаційні ресурси      57

Природні рекреаційні ресурси          59

Туризм і екологія. Екотуризм            66

Туристичне районування світу                    84

Туристичне районування України               86

Розділ 5. Туристична індустрія         91

Організатори туризму           91

Перевезення   93

Готельна індустрія     109

Система громадського харчування  121

Страхування  131

Система розваг          136

Банківські та фінансові послуги        139

Інформаційні послуги в туризмі       141

Розділ 6. Безпека туристичної подорожі     143

Небезпека травмування        144

Вплив довкілля          144

Пожежна безпека      145

Біологічні чинники    145

Психофізіологічні навантаження      151

Небезпечні випромінювання           152

Хімічні чинники        153

Етап перевезення      153

Специфічні чинники ризику            153

Розділ 7. Менеджмент у туризмі      155

Методи менеджменту           156

Функції менеджменту           159

Функція менеджменту «планування»          160

Функція менеджменту «організація»            164

Функція менеджменту «мотивація» 173

Функція менеджменту «контроль»  181

Комунікації в менеджменті   186

Поняття та характеристика комунікацій      186

Інформація як матеріал комунікацій та її види        187

Мова та ділове письмо як складові комунікацій     188

Документи та інші носії інформації   192

Керівництво в організації     193

Суть процесу керівництва та лідерства       193

Стилі керівництва та типи менеджерів       196

Рішення в менеджменті        197

Сутність та класифікація управлінських рішень      197

Процес розробки та умови прийняття управлінськихрішень        198

Методи прийняття управлінських рішень   200

Організація роботи менеджера        202

Зміст організації управлінської роботи менеджера . . . 202

Організація роботи з документами  203

Організація та проведення ділових зустрічей         204

Організація прийому відвідувачів    206

Розділ 8. Маркетинг у туризмі          208

Суть маркетингу в туризмі   208

Функції маркетингу   212

Основні принципи маркетингу       213

Категорії маркетингу 214

Сутність і структура маркетингового дослідження            216

Розробка програми маркетингу       219

Сегментація ринку    221

Кон'юнктура ринку   224

Життєвий цикл продукту     225

Мотивація і поведінка споживачів  227

Попит та пропозиція в маркетингу 229

Конкуренція   230

Розділ 9. Інформаційне забезпечення туристичної діяльності       233

Значення інформаційних систем управління в туристи-чній галузі         233

Потенційні можливості комп'ютерних технологій 236

Комп'ютер у готельному господарстві        240

Комп'ютер у системі транспортних послуг            241

Розділ 10. Інвестиційна діяльність у туризмі           242

Основні поняття інвестиційної діяльності  242

Державне регулювання інвестиційної діяльності   244

Проблеми залучення іноземних інвестицій в Україну .... 246

Ефективність інвестиційних проектів у туризмі     253

Розділ 11. Міжнародна співпраця та міжнародні організації утуризмі      261

Міжнародне регулювання туристичної діяльності 261

Роль та значення Всесвітньої туристської організа-ції (ВТО)        262

Додатки          271

Додаток 1. Хартія туризму. Кодекс туриста            271

Додаток 2. Закон України «Про туризм»     276

Додаток 3. Закон України «Про порядок виїзду з України ів'їзду в Україну громадян України» від 21.01.1994 р.

№ 3858-12-ВР            304

Додаток 4. «Правила перетинання державного кордонугромадянами України» затверджено постановою Кабінету

Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57           310

Додаток 5. Перелік документів, що подаються суб'єктамигосподарювання до Державної туристичної адміністрації

України для отримання ліцензії на організацію іноземного,внутрішнього, зарубіжного туризму та екскурсійну

діяльність        314

Додаток 6. Інструкція про умови і правила провадженняпідприємницької діяльності, пов'язаної з організацією іно-земного та зарубіжного туризму (ліцензійні умови), і конт-роль за їх дотриманням            316

Додаток 7. Бізнес-план готельно-туристичного комплексу ... 330

Список використаної та рекомендованої літератури         361