Кліматичні ресурси

магниевый скраб beletage

Кліматичні ресурси — важлива умова розвитку рекреаційногогосподарства, оскільки вони визначають загальну комфортністьтериторії щодо лікування та відпочинку. Кліматичні умови де-яких регіонів протипоказані для відвідування рекреантами зокремими захворюваннями (наприклад, бронхіальною астмою),зате в інших кліматичних умовах такі хворі почуватимуться пре-красно.

Україна належить до країн зі сприятливими погодними умо-вами для літніх видів рекреації. Тривалість періоду для їх інтен-сивного розвитку в середньому коливається від 105 днів на пів-ночі до 180 на південному березі Криму. Отже, комфортні умовидля літніх видів відпочинку, туризму, кліматолікування існуютьне тільки влітку, а й на початку осені та в другій половині весни.Купальний сезон на більшості території не перевищує 80 днів,тоді як у Причорномор'ї, особливо на південному березі Криму,він триває 120 і більше.

Тривалість сприятливого періоду для зимових видів рекреації(лижні, санні, ковзанярські види спорту) коливається від 20—26 днів на півдні до 40 і більше — на півночі та північному сході.Для зимових видів відпочинку найсприятливіші умови на гірсь-ких масивах Полонинського, Верховинського та Чорногорськогохребтів Українських Карпат, де період занять гірськолижнимивидами відпочинку та спорту триває 90—100 днів.

Отже, кліматичні умови України дуже сприятливі для розвит-ку рекреаційної діяльності.