Вимоги до готельних приміщень усіх категорій

магниевый скраб beletage

До готелів усіх категорій однаковими є такі вимоги:

готель повинен мати зручні шляхи під'їзду з відповідними дорож-німи знаками, майданчик з твердим покриттям для тимчасового парку-вання автотранспорту, вивіску з назвою установи та зазначеною катего-рією, якщо є окремий вхід до ресторану — вивіску з його назвою;

готель має бути розташований у сприятливих екологічнихумовах;

у готелі має гарантуватися безпека життя, здоров'я та осо-бистого майна;

готель має бути оснащений інженерними системами та різ-номанітним обладнанням.

Будівлі готелів поділяють на головні та допоміжні. До голо-вних належать корпуси для проживання, пункти харчування, об-слуговування, спортивні комплекси та ін.

До допоміжні належать: котельні, пральні, складські примі-щення, гаражі та ін.

До готельного комплексу належать і такі споруди: підстанції,насосні станції, артезіанські свердловини, резервуари, каналіза-ційні колектори та інші комунальні споруди.

Приміщення готелю поділяють на житлові, службові, обслу-говувальні та допоміжні.

До житлових приміщень належать номери, голи, вітальні, ку-точки відпочинку, коридори. До службових приміщень — ті при-міщення, де розташовані адміністративні служби.

Обслуговувальні приміщення це:

служби зв'язку;

кіноконцертна зала;

перукарня;

хімчистка;

конференц-зал;

ресторан, кафе, бар, їдальні;

торгові підприємства;

приміщення для спортивних, медичних, оздоровлювальнихпослуг;

туристичний кабінет.

Допоміжні приміщення:

склади;

пральні;

кімнати для білизни та для прасування;

ремонтні майстерні тощо.

Для ділового клієнта повинен надаватися номер класу «кабі-нет» збільшеного розміру з максимальною звукоізоляцією, з мо-жливістю приймати бізнес-партнерів.

Специфічні вимоги поставлені до оснащення номерів для гос-тей з дітьми, для сімейних клієнтів, інвалідів, туристів з твари-нами тощо.

У курортному готелі зазвичай передбачено спальне місце як уномері, так і в лоджії.

У деяких готелях передбачені номери, що трансформуютьсязалежно від умов розсувними перегородками (номер «дубль»).

За функціональним призначенням у готелі виокремлюють такіприміщення:

групи приміщень вестибюлю;

житлову частину;

приміщення для харчування гостей;

приміщення торгово-побутового обслуговування;

приміщення для розваг;

приміщення для занять спортом;

службові приміщення;

побутові приміщення;

технічні приміщення.

Група приміщень вестибулю — одна із найвідповідальнішихчастин готелю, адже й у ній зустрічають і випроводжають гостей.

У ресторанах, барах, кафе та інших підприємствах харчуваннялюди можуть також розважитися та поспілкуватися.

Великий склад приміщень розважального призначення — кі-ноконцертні, банкетні, танцювальні зали. Спортивні споруди пред-ставлені басейном, спортзалами, боулінгом тощо. Приміщеннядля ділових зустрічей — це конференц-зали, зали для ділових табанківських операцій, виставкові.

До групи приміщень торгово-побутового обслуговування, якінадають послуги клієнтам, належать торгові підприємства, перу-карня, хімчистка, фотографія, ательє тощо.

Службові та побутові приміщення готелю забезпечують умо-ви роботи, побуту, харчування персоналу.

У технічних приміщеннях розташовані служби, які контролю-ють роботу техніки кондиціонування, централізованого приби-рання, зв'язку, сигналізації та інших систем життєзабезпеченняготелю.

Функціональною зоною є територія поблизу готельної будівлі.Вона забезпечує ізоляцію клієнтів та персоналу від довкілля(шум, загазованість та ін.), доступність для приїжджих.

Біля готелю передбачено місце для відпочинку гостей, парку-вання транспортних засобів, стоянку. Перспективним є також ви-користання підземного простору території готелю.