9.4. Комп'ютер у системі транспортних послуг

магниевый скраб beletage

В Україні створена і досить успішно діє комп'ютерна систе-ма замовлення квитків, за допомогою якої у квитковій касібудь-якого міста України можна замовити квитки на потяг,яким, наприклад, людина скористається, доїхавши до точкивідправлення іншими шляхами. У цій системі «двійники» не-можливі, принаймні, теоретично тобто дві особи не претенду-ватимуть на одне місце.

Комп'ютери Міністерства транспорту об'єднані в мережу, че-рез яку, до речі, можна вийти в Інтернет. Така ж система діє і наавіалініях, де вона інтегрована зі світовою системою замовленняквитків. Замовити авіаквиток на будь-який рейс можна за допо-могою Інтернету, не виходячи з квартири чи установи.

За допомогою спеціальної техніки, зв'язавшись із супутникомна орбіті, туристична група (а також геологи, археологи) у будь-якому, навіть найглухішому куточку земної кулі може визначитисвоє місце знаходження і вибрати подальший маршрут з точніс-тю до десяти метрів.

Питання для самоперевірки та контролю знань

Поясніть термін «інформаційне забезпечення». Охарактеризуйтейого.

Яке має значення інформаційні системи управління в туристич-ній галузі на сучасному етапі?

Для яких цілей туристична фірма використовує інформаційнітехнології у своїй діяльності?

Як і де застосовується комп'ютер у готельному господарстві?

Як інформатика впливає на управління туристичними фірмами?

Які можливості для розвитку туризму відкриває застосуванняінтернет-технологій?

Яка роль інформаційних ресурсів у туризмі?