8.3. Розробка загальної концепції виробу

магниевый скраб beletage

зіставлення проміжних і остаточних результатів праці із запитами ринку попиту і збуту, а також з вимогами нових тенденцій розвитку науки, техніки, технології, економіки, екології тощо;

прогнозування і планування створення та освоєння випуску нових виробів. Цей етап передбачає розробку і включення до загального комплексного плану (бізнес-план) оновлення продукції на підприємстві системи заходів, пов'язаних з науковим передбаченням і реалізацією певних завдань і робіт на стадіях життєвого циклу продукції.

В умовах розвитку ринку прогнозування і планування створення і виробництва продукції — це одна з найважливіших функцій керівника підприємства, яка здійснюється спільно зі співробітниками маркетингових та інших служб. Формування системи заходів, спрямованих на здійснення прогнозування і планування оновлення продукції, доцільно проводити з урахуванням таких сфер діяльності, як науково-технічна, організаційна, економічна, соціальна, екологічна, маркетингова та інвестиційна.

Процес науково обґрунтованого прогнозування і планування залежить від економічної стратегії підприємства, обраних пріоритетів його розвитку і включає етапи:

загальних закономірностей і проведення активного пошуку нових способів ефективної інноваційної, інвестиційної та структурної політики;

з'ясування відповідності науково-технічних ідей, які виникли, оригінальних технічних, організаційно-економічних та інших рішень вимогам науково-технічної політики і ринку збуту, тенденціям розвитку науки, техніки, технології, економіки;

усунення суперечностей, які виникають між, по-перше, технічною і економічною політикою; по-друге, тенденціями розвитку науки, техніки та економічним розвитком підприємств-партнерів щодо оновлення продукції; по-третє, техніко-економічним і соціальним розвитком; по-четверте, техніко-економічною політикою, тенденціями розвитку науки, техніки і задоволенням нової суспільної потреби і вимог ринку збуту; по-п'яте, раціоналізацією системи підвищення ефективності видів діяльності на підприємстві та її забезпеченням (інформаційним, ресурсним тощо);

здіснення перспективного планування номенклатури, а також кількості, обсягу і динаміки випуску та продажу створюваної продукції, її ресурсозабезпечення;

узгодження плану виготовлення продукції з виробничою потужністю підприємства, величиною витрат і прибутку з визначенням частки кожного партнера;

прогнозування сфер споживання продукції та ринків її збуту;

формування споживчого ринку, урахування процесів ремонту і сервісного обслуговування;

попереднє економічне обґрунтування доцільності фінансування інвестиційних проектів;

наукове прогнозування розвитку стадій життєвого циклу продукції і виконання основних робіт на них з наступною конкретизацією в поточних планах і заходах з оновлення продукції з урахуванням найбільш ефективного досягнення поставлених цілей, факторів, які знову виникають у змінних умовах господарювання;

розробка і впровадження організаційно-економічного механізму оновлення продукції, що є складовою загального механізму інтенсифікації життєвого циклу цієї продукції.

Результат заходів з прогнозування і планування оновлення продукції виражається у створенні і виробництві продукції, техніко-економіч- ний рівень, якої буде задовольняти вимогам науково-технічної політики, новим суспільним потребам, ринку збуту і споживання, тенденціям розвитку науки, техніки, технології і економіки. Крім того, впровадження заходів дозволяє скоротити строки і підвищити ефективність діяльності дослідників і розробників на стадіях підготовки виробництва, активізувати творчий потенціал всіх розробників, виробників і споживачів конкурентоспроможної продукції.