1.5. Джерела та методи генерування нових ідей (новацій)