Оновлення фактичних трудовитрат за проміжок часу

магниевый скраб beletage

Фактичні трудовитрати за певний проміжок часу можна відсте- жувати за допомогою почасових полів Microsoft Project. Цей спосіб дозволяє вводити трудовитрати для окремого дня або тижня в календарному плані.

У меню Вигляд виберіть команду Використання завдань.

У меню Формат виберіть команди Подробиці і Фактичні трудо- витрати.

У частині уявлення з почасовими даними в полі Факт. робота. введіть фактичні значення трудовитрат для кожного призначеного ресурсу.