1.2.2. Делегування повноважень

магниевый скраб beletage

Дуже важливим є вміння менеджером організувати свою працю та працю підлеглих. Для підвищення ефективності праці необхідно вміло проводити делегування своїх повноважень.

Делегування повноважень — це часова передача підлеглому завдань або діяльності зі сфери менеджера.

За даними досліджень робочого часу менеджера 40-60 % робочого часу витрачається на роботу, яку можуть виконати їх підлеглі. Якщо не делегувати, то менеджер або не встигає виконати свою роботу в строк, або виконує її неякісно.

Таким чином, делегування необхідно для забезпечення раціонального використання часу менеджера («самоменеджмент»).

Для оптимізації робочого часу менеджера можна організувати працю за такими принципами:

принцип американського вченого Парето, згідно з яким концентрація зусиль менеджера на життєво важливих справах практично повністю визначає кінцевий результат;

Принцип Парето (співвідношення 80:20) стосовно раціонального використання часу твердить: «Якщо всі робочі функції розглядати з точки зору критерію їх ефективності, то виявиться, що 80 % кінцевих результатів досягається лише за 20 % витраченого часу, тоді як інші 20 % висновку «поглинають» 80 % робочого часу».

принцип колишнього президента США Ейзенхауера: визначення пріоритетів на основі важливості та терміновості. Ейзенхау- ер, ділячи завдання за їх важливістю і терміновістю, прийшов до так званих завдань А, В, С.

А — завдання: дуже важливі і термінові, виконувати які потрібно негайно

_        важливі, але нетермінові; необхідно визначити, в які терміни

В — завдання: ..

їх виконати;

С        : менш важливі, але термінові, вирішення яких слід делегувати

ь т іс ні

ї га

В

С — завдання:

підлеглим;.

В — завдання

визначити строки

А — завдання

негайно

\ Кошик для / \ сміття /

С — завдання

делегувати

Терміновість

Рис.1.2.

Матриця Ейзенхауера

Справи, які не є ні важливими, ні терміновими, не повинні відволікати уваги менеджера, у якого і так безліч невідкладних справ і стіл захаращений паперами. Інколи це вимагає певного ризику, але такі справи слід відразу викидати в кошик для паперів.

До такого ж висновку доходять при аналізі основного правила ефективної праці: за допомогою впорядкування завдань за їх

значимістю і орієнтацією на результат необхідно встановити пріоритети та починати з найголовнішого (табл. 1.2.).

Таблиця 1.2.

Дуже важливі

Важливі

Менш важливі

15 % всіх завдань, 65 % загальної значущості

20 % всіх завдань, 20 % загальної значущості

65 % всіх завдань, 15 % загальної значущості

Виконувати самому, не передоручати

Частково передоручати

Доручати, скорочувати, викреслювати

Важливе завдання рідко необхідно виконувати сьогодні або на

цьому тижні, в той час як з терміновим завданням хочуть впоратися

негайно.