4.2. Інформаційна система багатопроектного планування Time Line 6.5 (Фірма Time Line Solutions)

магниевый скраб beletage

Основними особливостями Time Line 6.5 є реалізація концепції багато-проектного планування в рамках організації, гнучкі засоби підтримки формування звітів і засоби настройки на призначене для користувача інформаційне середовище. У Time Line 6.5 немає обмежень щодо розміру проектів.

Time Line 6.5 дозволяє зберігати всі дані, що стосуються проектів організації в єдиній SQL базі даних, яка, окрім опису проектів і єдиного для організації списку ресурсів, містить всі елементи настройок управлінського середовища прийнятих в компанії для роботи з проектами. Всі основні об'єкти бази даних об'єднані у вікні OverView у відповідних розділах. За допомогою даного вікна можна переглянути структуру бази даних проекту і здійснити доступ до будь-якого елементу, а також створити свої призначені для користувача елементи в списках.

Time Line 6.5 пропонує достатньо могутні алгоритми роботи з ресурсами, що включають засоби міжпроектного призначення і вирівнювання перевантажень ресурсів, гнучкі можливості щодо опису

специфічних календарних графіків роботи ресурсів. Недоліком даних засобів є відсутність можливостей опису і відображення ієрархії ресурсів організації.

Стандартні можливості генерації табличних звітів за проектом доповнені можливостями Time Line 6.5 системи створення і генерації звітів Cristal Reports 4, яка дозволяє створювати практично будь-які види звітів, що містять дані як з бази даних Time Line, так і з інших баз даних компанії, які включаються в поставку. Більше 30 заготівок стандартних звітів управління проектами у форматі Cristal Reports включені в систему.

Корисною додатковою можливістю системи є засоби створення власних формул в електронній таблиці Time Line.

Окремий модуль імпорту/експорту дозволяє обмінюватися даними з іншими пакетами управління проектами (MS Project, CA- SuperProject, Time Line 1.0 for Windows і 5.0 для DOS), базами даних і електронними таблицями (Lotus). Time Line 6.5 підтримує стандарти ODBC, OLE 2.0, DDE та макромову Symantec Basic.

Нині набуває розповсюдження англомовна версія системи. Time Line 6.5 може бути рекомендований для планування проектів середньої складності або комплексів малих проектів.