4.6. Інформаційна система УП Spider Project (Spider Technologies Group, Росія)

магниевый скраб beletage

Російська розробка — Spider Project ($948). За інформацією, одержаною від фахівців, які розробляють і підтримують пакет (Spider Technologies Group), система була інстальована для управління декількома десятками великих проектів.

Даний пакет має кілька особливостей, що дозволяють йому конкурувати із західними системами на великих промислових проектах.

По-перше, це могутні алгоритми планування використання обмежених ресурсів. Тестування відомих пакетів УП (Artemis Views не тестувався) показало перевагу алгоритмів Spider Project за якістю планів виконання робіт, що складаються, при обмеженості наявних ресурсів. Для 32 з 100 проектів, що брали участь у тестуванні, Spider Project склав оптимальний термін виконання робіт, а для інших 68 його не поступалися аналогам, що були складені західними пакетами.

У пакеті реалізована можливість використання при складанні розкладу робіт взаємозамінних ресурсів (пулі ресурсів), яка також дозволяє одержати коротші розклади. Використання ресурсних пулів позбавляє менеджера необхідності жорстко призначати виконавців на роботи проекту. Йому достатньо вказати загальну кількість необхідних для виробництва робіт ресурсів і з яких ресурсів цю кількість вибирати. Це дозволяє і скоротити непродуктивні простої ресурсів, і полегшити роботу проектного менеджера, позбавляючи його необхідності проводити втомливі на великих проектах оцінки «що якщо».

Ще однією особливістю пакету є можливість використання нормативно-довідкової інформації — про продуктивність ресурсів з тих або інших видів робіт, витрати матеріалів, вартість робіт і ресурсів. Spider Project дозволяє необмежено нарощувати число показників, що враховуються в проектах, створювати і використовувати

в розрахунках будь-які додаткові табличні документи і бази даних, вводити будь-які формули розрахунку. Можливість настройки системи дозволяє користувачам одержувати від пакету не тільки розклад робіт, графіки завантаження ресурсів і вартісні характеристики проекту, але і технологічні характеристики складених розкладів. Так, наприклад, в гірничодобувній промисловості користувачі Spider Project отримали можливість планувати не тільки порядок добування обсягів руди, але і враховувати обсяги окремих компонентів, що містяться в руді.

Перевершуючи багато західних пакетів за потужністю і гнучкістю окремих функцій, Spider Project, в цілому поступається в сфері програмної реалізації (використання стандартів обміну даними, призначений для користувача інтерфейс і т. д.). На сьогодні не завершене повне переведення системи в середовище Windows. Пакет має Windows надбудову, введення і відображення даних в діаграмах Гантт і PERT. Для створення призначених для користувача табличних звітів за проектом необхідно використовувати програму електронних таблиць, яка входить в поставку Spider Project.