4.8. Система розробки бізнес-планів Project Expert

магниевый скраб beletage

Система дозволяє вирішувати завдання проектування розвитку бізнесу, аналізу ризиків і ефективності інвестиційних проектів підприємств найрізноманітнішого профілю, галузевої приналежності та масштабів діяльності на основі створення фінансової моделі їх функціонування з урахуванням змінного економічного оточення.

Для керівника підприємства програма допоможе проаналізувати альтернативи для вибору стратегії розвитку бізнесу. Фінансовий директор з великим успіхом ухвалюватиме рішення у сфері формування структури капіталу підприємства і залучення інвестицій. Прогнозувати граничні витрати і беззбитковість виробництва продукції, а також контролювати хід реалізації плану — завдання керівника планового відділу підприємства. Фінансовий менеджер може «програвати» альтернативні варіанти організації виробництва. Потенційним інвесторам або кредиторам, які вирішують проблему вибору напряму вкладення засобів Project Expert допоможе:

спроектувати розвиток бізнесу;

проаналізувати альтернативні стратегії досягнення цілей розвитку підприємства і вибрати оптимальну;

оцінити запас міцності бізнесу як похідну ризику зміни найважливіших чинників, що впливають на реалізацію проекту розвитку;

оцінити, як виконання проекту вплине на ефективність діяльності підприємства,

розрахувати термін окупності проекту,

спрогнозувати загальні показники ефективності для групи проектів, що фінансуються із загального бюджету;

залучити інвестиції і кредитні засоби та оцінити ефективність їх надання.

Система дозволяє створити бездоганний бізнес-план, що відповідає міжнародним стандартам, і підготувати пропозиції для регіональної інвестиційної програми і/або стратегічного інвестора,

визначивши загальний економічний ефект від реалізації проекту і ефективність інвестицій в нього для кожного з його учасників.

Спланувати фінанси підприємства. З Project Expert можна розробити оптимальну схему фінансування проектів розвитку підприємства з урахуванням майбутніх потреб у коштах на основі прогнозу руху цих коштів протягом всього періоду планування, вибрати джерела та умови залучення засобів, оцінити можливі терміни і графіки повернення кредиту. Також можна спроектувати структуру капіталу підприємства і оцінити вартість бізнесу. Вибрати варіанти виробництва, закупівель і збуту. Ви зможете проаналізувати плановану структуру витрат і прибутковість окремих підрозділів і видів продукції, визначити мінімальний обсяг випуску продукції і граничні витрати, підібрати виробничу програму і устаткування, схеми закупівель та варіанти збуту.

Система дозволить Вам проконтролювати виконання проектів, порівнюючи їх планові і фактичні показники, а також врахувати зміни, що вносяться в проекти в ході їх реалізації.

Project Expert дозволяє оперативно враховувати зміни в економічному оточенні.

В основу Project Expert покладена методика UNIDO за оцінкою інвестиційних проектів і методика фінансового аналізу, визначена міжнародними стандартами IAS.

Задайтеся питанням, скільки часу у Вас зазвичай іде на складання бізнес-планів, фінансових аналітичних звітів? Сьогодні Project Expert легко відтворює специфіку галузі, підприємства і проекту. Зрозумілий, гнучкий, добре структурований інтерфейс дозволяє зразу ж приступити до роботи.

Project Expert легко настроюється під конкретні запити.

Завдяки підвищенню комфортності роботи, різноманітності сервісних функцій і розвиненим можливостям динамічного обміну даними з Excel, передачі звітів у Word і збереження їх у форматі HTML, Project Expert може використовуватися і як самостійна аналітична програма, і як складова частина інформаційно-аналітичної системи підприємства.

Project Expert — це комплекс програмних продуктів. Система випускається в кількох версіях: від Lite — для невеликих підприємств до Professional і PIC-Holding — для великих корпорацій, холдингів та існує в локальному і мережевому варіантах.

Програма Project Expert 7 працює як на окремих персональних комп'ютерах, так і в локальній обчислювальній мережі.

Набір команд Меню, за допомогою яких користувач може управляти програмою, впорядкований в основному меню за розділами:

проект;

обмін;

результати;

сервіс;

вікно;

довідка.