«Заголовок»

магниевый скраб beletage

Натисненням кнопки «Заголовок» в розділі «Проект» відкривається діалог «Заголовок проекту». У момент першого звернення до цього діалогу тут відображається інформація, введена при створенні проекту. В процесі роботи над проектом в ці дані можна вносити зміни. Згодом, при підготовці звіту, текстові поля даного діалогу: «Назва», «Варіант», «Автор» друкуються на титульному аркуші і в колонтитулі бізнес-плану. Дата початку і тривалість проекту вводяться в поля з прокручуванням, розміщені в центральній частині діалогу. Ці параметри визначають межі часу, в яких діє створювана модель. Всі передбачені проектом операції, пов'язані з виробництвом, збутом або фінансуванням, не повинні виходити за межі встановленого тут періоду. Тривалість проекту повинна знаходитися в межах від 2 місяців до 100 років. Формат дати початку проекту визначається настройкою Windows («Мова і стандарти» на панелі управління), наприклад: дд. мм. гггг. або мм. дд. гггг. Числові дані вводяться в полі з прокручуванням безпосередньо з клавіатури, або вибираються натисненням кнопок прогону за допомогою покажчика миші. Для «прокрутки» поля можуть використовуватися також клавіші навігації. У полі «Коментар» може вводитися будь-який текст, що пояснює особливості даного варіанту проекту, містить корисні в процесі роботи замітки. Коментар має допоміжне значення і тому не включається в звіт. У нижній частині діалогу подана назва файлу проекту з вказівкою повного шляху до нього і розміру займаного ним простору на диску в кілобайтах. Назва і місцезнаходження файлу визначається при створенні проекту. Проект можна зберегти у

файлі з іншим ім'ям, при цьому існуючий файл залишиться без змін. Для збереження проекту у файлі з новою назвою слід відкрити розділ «Проект» в основному меню програми і вибрати команду «Зберегти як.». Установка параметра «Стислий» вказує на те, що файл проекту повинен зберігатися в архівному вигляді. Використання цієї опції дозволяє економно використовувати дисковий простір.