«Продукти/послуги»

магниевый скраб beletage

Випуск продукції або надання послуг є основним змістом проекту, тому підготовку бізнес-плану слід почати з формування переліку продуктів. Продуктом можуть бути вироби промислового виробництва, послуги підприємств сфери обслуговування, транспорту, зв'язку, фінансових і страхових установ, будь-яка матеріальна або нематеріальна продукція, що має ринкову вартість. Для опису кожного продукту, виробництво якого передбачається проектом, необхідно підібрати відповідну одиницю вимірювання. Обсяг виробничої продукції найчастіше вимірюють в тоннах, метрах, штуках та інших натуральних величинах. Обсяг послуг можна вимірювати у годинах або умовних одиницях. Правильний вибір одиниці вимірювання допоможе надалі при формуванні планів виробництва і збуту. Справа в тому, що виробничі витрати відносяться на одиницю продукції, що вироблляється. План збуту також розраховується на підставі ціни одиниці продукту. Інформація про продукти, випуск яких передбачений проектом, заноситься в базу даних проекту в діалозі «Продукти/послуги», який відкривається натисненням кнопки «Список продуктів» в розділі «Проект». У цьому діалозі вводиться повний перелік продуктів або послуг підприємства, що реалізовує проект, із зазначенням одиниці вимірювання і дати початку продажів кожного продукту. Дата початку продажу визначає тільки його можливість із зазначенням моменту. Насправді, збут продукції здійснюється відповідно до плану, який формується в модулі «План збуту» розділу «Операційний план». Інформація, введена в даному діалозі, використовується в розділі «Операційний план» при

плануванні виробництва і збуту продуктів і послуг, а також в модулі «Стартовий баланс» розділу «Компанія» при описі активів і пасивів підприємства, що функціонує. Якщо проект реалізується в межах новостворюваного підприємства, в даному діалозі слід сформувати перелік продукції, яку автори проекту планують виробляти і реалізовувати в період дії проекту. Якщо ж проект реалізується на основі підприємства, що функціонує, то в діалозі «Список продуктів» слід зробити перелік продукції, до якого повинні входити найменування як запланованої до виробництва, так і вже виробленої продукції з вказівкою продуктів незавершеного виробництва на дату початку проекту. Для коректного обліку витрат і формування виробничого плану проекту, вироблену і незавершену продукцію підприємства, що функціонує, слід показувати в списку продуктів і послуг окремими рядками.