«Текстовий опис»

магниевый скраб beletage

Модуль «Текстовий опис» розділу «Проект» призначений для формування текстової частини проекту. Представлена тут інформація організована у формі дерева, структура якого звичайно відповідає структурі бізнес-плану. Вузли і лиски деревовидної структури — це розділи бізнес-плану. Під деревом розміщені три вікна. У першому вікні знаходиться текст, що пояснює зміст розділу бізнес-плану, на якому в даний момент встановлений покажчик на дереві. У другому вікні знаходиться текст, що становить власне зміст цього розділу бізнес-плану. У третьому вікні розміщені приклади для заповнення другого вікна. Над деревом розміщена панель інструментів для роботи з деревом і редагування текстів у вікнах. Форму подання дерева і склад вікон під деревом можна настроювати за допомогою таких кнопок в панелі інструментів (або комбінацій функціональних клавіш):

настройка дерева («Alt»+»T»);

увімкнення\вимкнення підказки («Alt»+»H»);

увімкнення\вимкнення відповіді («Alt»+»H»);

увімкнення\вимкнення прикладу («Alt»+»E»);

увімкнення\вимкнення нумерації («Alt»+»N»).

Ці ж настройки можна виконати за допомогою таких команд розділу «Вид» основного меню: Дерево, Підказка, Відповідь, Приклад, Автонумерація. Структура дерева не обов'язково повинна абсолютно відповідати структурі бізнес-плану. Вона може бути довільною. Дерево є наче шаблоном або схемою для створення текстового опису проектів.

Відповідно існує два режими роботи з модулем «Текстовий опис»: режим створення або редагування схеми текстового опису проектів і режим власне підготовки або зміни текстового опису конкретного проекту відповідно до певної схеми. Перемикання режимів виконується за допомогою кнопки (настройка дерева) з панелі інструментів, розміщеної над деревом, або комбінації функціональних клавіш «Alt» і «S».

Для підготовки текстового опису проекту потрібно перемкнутися у відповідний режим, відпустивши, якщо вона натиснута, кнопку (настройка дерева) або натиснувши комбінацію функціональних клавіш «Alt» і «S».

При підготовці текстового опису проекту зручно користуватися запропонованою схемою, що передбачає виклад розгорнутих відповідей на поставлені запитання. Для цього в дереві, розміщеному у верхній частині діалогу, вибираються по черзі розділи бізнес-плану. При цьому у вікні, розміщеному безпосередньо під деревом, з' являється текст, що пояснює зміст вибраного розділу.

Зміст розділу вводиться в друге вікно. При цьому зручно скористатися коментарем або прикладами, розміщеними в третьому вікні, і наступними інструментами для редагування текстів з панелі інструментів, що розміщена над деревом:

відмінити останнє редагування тексту;

видалити виділений фрагмент тексту;

копіювати виділений фрагмент тексту в буфер обміну;

вставити фрагмент тексту з буфера обміну;

вставити текст прикладу з третього вікна;

додати питання;

видалити питання;

перемістити питання на рівень нижче;

перемістити питання на рівень вище.

Для підготовки прикладів необхідно заздалегідь виконати команду «Редактор\Режим настройки» або натиснути комбінацію функціональних клавіш Alt і S. Після підготовки тексту прикладу режим настройки необхідно відмінити тією ж командою «Редак- тор\Режим настройки» або комбінації функціональних клавіш Alt і S. Приклади можуть додаватися в тексти відповідей за командою «Редактор\Відповідь в приклад» або за допомогою кнопки (вставити текст прикладу). Сформована таким чином текстова частина проекту надалі може включатися до складу звітів і в бібліотеки. У звітах доступні всі розділи текстового опису проекту. Вставка розділу в звіт не означає вставки всіх дочірніх розділів. У звіт поміщаються тільки назва розділу (у форматі «заголовок») і текст розділу (у форматі «текст»). Якщо після вставки розділу в звіт він був видалений з дерева, то в звіті залишається його ідентифікатор, але в звіт нічого не передається.

При використанні інформації з модуля «Текстовий опис» в бібліотеках в списку «розділ» виберіть пункт «текстовий опис» (див. команду «Бібліотеки.» з розділу «Обмін» основного меню програми Project Expert 7). У списку даних з'являться назви всіх кореневих вузлів дерева. Ви можете вибрати і розмістити в бібліотеці необхідні Вам вузли. При перенесенні вузла в бібліотеку або з бібліотеки переміщаються і всі його дочірні вузли.

Як вже зазначалося вище, шаблон або схема, по якій будується текстовий опис проекту, подаються у формі дерева. Для формування цього дерева необхідно перемкнутися в режим редагування дерева, натиснувши кнопку (настройка дерева) або комбінацію функціональних клавіш «Alt» і «S». При цьому всі три вікна, розміщені під деревом, стануть білими і перейдуть в режим редагування розміщених в них текстів.

Спочатку створіть попередню структуру схеми, що розробляється. Для цього Вам потрібно буде додавати і видаляти вузли дерева. Для додавання вузла вкажіть мишкою вузол дерева, в який Ви хочете його додати, і натисніть кнопку (додати питання) або клавішу «Ins». Потім, двічі кликнувши мишкою по вузлу, що з'явився, «Нове питання ...», відредагуйте назву цього вузла на свій розсуд. Для видалення вузла вкажіть мишкою вузол дерева, який Ви хочете видалити, і натисніть кнопку (видалити питання) або клавішу «Del». З'явиться вікно з попередженням. Ви повинні натиснути кнопку «Так», якщо підтверджуєте видалення вказаного вузла, і — кнопку «Ні», якщо Ви не хочете видаляти цей вузол. Додаючи і видаляючи вузли дерева, Ви можете достатньо швидко сформувати попередню схему для текстових описів проектів. Для переміщення вузлів по дереву зручно користуватися кнопками (перемістити питання на рівень нижче) і (перемістити питання на рівень вище) або комбінаціями функціональних клавіш «Alt» + «стрілка вгору» і «Alt» + «стрілка вниз», відповідно. Сформовану таким чином попередню схему потім можна буде розвинути і уточнити за допомогою тих же прийомів додавання, видалення і переміщення вузлів дерева.

Тепер необхідно для кожного вузла деревовидної структури створити пояснювальний текст і приклади написання відповідних розділів текстового опису проектів. Для цього необхідно мишкою вибрати вузол дерева і заповнити відповідним текстом перше і третє вікно, розміщені під деревом. При цьому можна скористатися наступними інструментами для редагування текстів:

відмінити останнє редагування тексту;

видалити виділений фрагмент тексту;

копіювати виділений фрагмент тексту в буфер обміну;

вставити фрагмент тексту з буфера обміну.

Виділення фрагмента тексту виконується за допомогою миші.