Картка «Ставка дисконтування»

магниевый скраб beletage

Ставка дисконтування є параметром моделі, який дозволяє коректувати суми грошових виплат з урахуванням різної вартості грошей в різні моменти часу. Так, суми виплат S1, S2,... SN, що надходять у 1, 2,., N місяці проекту еквівалентні одній сумі, що надходить у початковий момент часу: S = S1 + S2/(1+d)+... + SN/(1+dN-1), де d — місячна ставка дисконтування.

Ставка дисконтування використовується тільки в модулі «Ефективність інвестицій» розділу «Аналіз проекту» в розрахунках показників ефективності проекту. У «Кеш-фло» і інших фінансових звітах відображаються недисконтовані грошові потоки.

Як орієнтир при виборі ставки дисконтування, звичайно, розглядаються процентні ставки по банківських внесках, державних цінних паперах або інших можливостях надійного вкладення грошей. Показники ефективності, розраховані з урахуванням ставки дисконтування, демонструють порівняльну ефективність інвестицій в проект відносно інших фінансових інструментів, доступних для

інвесторів. Величини ставок дисконтування, встановлені в групі полів «Загальна ставка дисконтування» для першої і другої валют проекту, використовуються при розрахунку таких показників: дисконтований період окупності (DPB), індекс прибутковості (PI), чистий наведений дохід (NPV).

Загальну ставку дисконтування можна встановити фіксованою для першої і другої валюти. Можна також використовувати розрахункові значення. Для цього необхідно встановити параметр «Використовувати розрахункові значення» і натиснути кнопку «Розрахувати.».

У вікні, що з'явилося, три картки, в кожній з яких параметри для розрахунку ставки дисконтування, відповідно, за методами:

CAMP — Модель оцінки капітальних активів;

CCM — Модель кумулятивної побудови;

WACC — Модель середньозваженості капіталу. Для розрахунку необхідно:

вибрати метод розрахунку;

встановити значення параметрів;

натиснути одну з трьох кнопок:

кнопку «ОК» для проведення розрахунку;

кнопку «Відмінити» для відміни проведених установок;

кнопку «Довідка» для отримання додаткової інформації з розрахунку ставки дисконтування.

Результати розрахунку будуть відображені у верхній частині вікна «Розрахунок ставки дисконтування». Для розрахунку модифікованої внутрішньої норми рентабельності (MIRR) використовуються спеціальні ставки дисконтування. Оскільки методика розрахунку показника MIRR передбачає приведення всіх виплат до початку, а всіх надходжень до кінця проекту, то для надходжень і виплат можуть бути встановлені індивідуальні ставки, як в першій, так і в другій валюті проекту. Ці параметри можна ввести після установки прапорця «Використовувати індивідуальні ставки дисконтування для розрахунку MIRR». Докладніше з методикою розрахунку показників

ефективності можна ознайомитися в розділі «Ефективність інвестицій».