«Захист проекту»

магниевый скраб beletage

Захист проекту від несанкціонованого доступу забезпечується за допомогою паролів. Виділяються три категорії користувачів, що мають різні права доступу до даних:

«автор проекту», що володіє повністю правом доступу, включаючи, зміну даних, введення актуалізованих даних, перегляд, а також встановлення паролів для всіх користувачів;

«менеджер проекту», що має право введення актуалізованих даних і перегляд проекту;

«гість», який може тільки переглядати дані проекту; у режимі перегляду допускається зміна масштабу відображення таблиць результатів (модуль «Відображення даних») і установка опцій деталізації (модуль «Настройка розрахунку»). Актуалізовані дані вводяться в розділі «Актуалізація» і відображають фактичний рух грошових коштів в ході реалізації проекту (див. розділ «Аналіз проекту»).

Пароль для кожної групи користувачів можна визначити в діалозі «Захист проекту».

Діалог «Захист проекту» відкривається натисненням однойменної кнопки в розділі «Проект».

При першому відкритті цього діалогу доступний тільки один параметр: «Пароль для редагування». Після його установки програма пропонує ввести пароль автора проекту. Для уникнення помилок введення слід продублювати заданий пароль в поданому програмою вікні введення. Якщо підтвердження пароля не співпадає з раніше введеним паролем, то видається повідомлення про помилку при завданні пароля. Необхідно натиснути кнопку OK і повторити введення. Як пароль може використовуватися будь-яка послідовність символів або цифр, що містить не більш 19 знаків. Після установки пароля для редагування проекту стають доступними прапорці «Пароль для перегляду і актуалізації» і «Пароль для перегляду». Якщо автор проекту не має наміру обмежувати для інших користувачів доступ до даних в режимі перегляду і актуалізації, то паролі для них

можна не встановлювати. У будь-якому випадку, при відкритті файлу проекту програма запрошує пароль. Якщо пароль не введений або введений невірно, доступ до проекту відкривається тільки в режимі актуалізації і перегляд даних після видачі попереджувального повідомлення. Після установки пароля для редагування доступ до модуля «Захист проекту» мають тільки користувачі, що відкривають файл проекту з цим паролем, тобто, що належать до категорії «автор проекту». Дана група користувачів має необмежені права у всіх розділах програми.

Автор проекту може обмежити можливості інших користувачів вводити актуальні дані про реальний рух грошових коштів в ході реалізації проекту. В цьому випадку в діалозі «Захист проекту» необхідно встановити параметр «Пароль для перегляду і актуалізації» і задати пароль для доступу до введення актуальних даних.

Менеджер проекту, який володіє цим паролем, відповідальний щодо забезпечення контролю за ходом реалізації намічених планів, може працювати без обмежень у розділі «Актуалізація», але не має нагоди вносити зміни в проект.

Для того, щоб повністю виключити можливість несанкціонованого доступу до проекту встановлюється пароль для користувачів категорії «гість». З цією метою слід встановити в діалозі «Захист проекту» параметр «Пароль для перегляду» і задати вибраний пароль.

Для відміни пароля якої-небудь групи користувачів необхідно відмінити установку відповідного параметра в діалозі «Захист проекту». При відміні пароля для редагування автоматично знімаються всі інші паролі, тобто встановлюється безпарольний доступ до проекту.

Для заміни діючого пароля на новий слід зняти і знов встановити відповідний параметр в діалозі «Захист проекту». Після цього можна ввести новий пароль у вікні введення, що відкрилося.

Загальні правила захисту даних за допомогою пароля:

• для забезпечення конфіденційності при виборі пароля не слід використовувати імена, дати народження, назву фірми, найменування проекту та інші слова і числа, які легко з' ясувати;

пароль необхідно записати і зберігати в місці, недоступному для сторонніх;

пароль слід обновляти не рідше одного разу на тиждень. Розділ «Компанія»

У розділі «Компанія» виконується введення даних, що характеризують фінансово-економічний стан підприємства на момент початку проекту. Розділ складається з чотирьох модулів:

Стартовий баланс;

Банк. Система обліку;

Структура компанії;

Рознесення витрат.

При побудові опису початкових умов реалізації проекту, можливий вибір одного з двох варіантів:

для реалізації проекту створюється нова компанія, що має «нульовий» стартовий баланс; в цьому випадку новостворювані активи компанії описуються в розділі «Інвестиційний план»;

проект реалізується на основі підприємства, що функціонує; при цьому необхідно описати стан його активів і пасивів на момент початку проекту; початковий фінансовий стан підприємства, що функціонує, відображається в діалозі «Стартовий баланс» розділу «Компанія».

Підприємство, що функціонує, до початку проекту може мати в своєму розпорядженні рухоме і нерухоме майно, грошові кошти, матеріальні запаси, а також може мати зобов'язання перед кредиторами, і дебіторську заборгованість за реалізовані продукти або послуги.

Початковий фінансовий стан підприємства, що функціонує, відображається в діалозі «Стартовий баланс». У ньому детально описуються статті активів і пасивів балансу на дату початку проекту. Розділ «Стартовий баланс» відкривається натисненням однойменної кнопки в розділі «Компанія». Діалог «Стартовий баланс» складається з трьох розділів: «Активи» (рис.4.7.), «Пасиви» і «Баланс». Перемикання між цими розділами здійснюється вибором закладки у верхній частині діалогу. Дані щодо кожної із статей активів і пасивів підприємства на початку реалізації проекту вводяться в картки, які вибираються за допомогою закладок в лівій частині кожного з розділів діалогу. Введені дані відображаються в балансі підприємства, який можна переглянути, вибравши закладку «Баланс». Розділ «Активи» містить такі картки:

Грошові кошти;

Рахунки до отримання;

Запаси готової продукції;

Запаси комплектуючих;

Витрати, з передплатою;

Земля;

Будівлі;

Устаткування;

Нематеріальні активи;

Незавершені інвестиції;

Цінні папери.

Розділ «Пасиви» містить такі картки:

Відстрочені податки;

Рахунки до оплати;

Кредити;

Акціонерний капітал;

Резерви;

Нерозподілений прибуток;

Одержані аванси;

Додатковий капітал.

Для оперативного перегляду інформації, що вводиться, в модулі передбачена процедура відображення цих даних в балансі на початок проекту (розділ «Баланс»).