Метод оцінювання запасів за цінами останніх закупівель (LIFO)

магниевый скраб beletage

Даний метод базується на тому, що собівартість товарів, придбаних останніми, використовується для визначення вартості товарів, проданих в першу чергу, а собівартість запасів на кінець періоду

розраховується на основі собівартості товарів, придбаних першими. Суть методу LIFO полягає у тому, що матеріальні запаси оцінюються за цінами ранніх закупівель, а собівартість реалізованої продукції включає вартість останніх придбань. Безумовно, подібне припущення не співпадає з реальним рухом товару на багатьох підприємствах.

Проте, існує вагомий аргумент на користь даного методу, бо у будь-якому випадку для функціонуючого підприємства необхідна певна кількість матеріальних запасів. Коли матеріальні запаси реалізовані, вони повинні бути заповнені. Прихильники методу LIFO вважають, що найточніше визначення прибутку можливе тільки за умови співвідношення поточної собівартості товарів з поточною продажною ціною, не зважаючи на те, які саме товари фактично продані. Як при підвищенні, так і зменшенні цін, метод LIFO припускає, що собівартість реалізованої продукції відобразить витрати відповідно до рівня цін на момент продажу. В результаті метод LIFO показує найменший чистий прибуток у період прояву інфляційних процесів і відповідно великий чистий прибуток в період дефляцій- них процесів, ніж будь-який інший метод. Використання даного методу дозволяє згладжувати вплив циклів економічного розвитку (підйомів і спадів). Важливим чинником при цьому є те, що при оцінці матеріальних запасів інформація про рух собівартості і відповідне визначення прибутку набуває важливої ролі, ніж визначення фізичного руху товарів і оцінка балансу.

Негативною стороною використання методу LIFO є те, що матеріальні запаси в балансі оцінені і відображені за цінами перших закупівель (попередніми цінами), ця оцінка часто не співпадає з реальною вартістю матеріальних запасів. Таким чином, такі балансові показники, як власні оборотні кошти (working capital) і коефіцієнт покриття (urrent ratio), повинні аналізуватися з урахуванням всього сказаного вище.