Метод оцінювання запасів «за середнім»

магниевый скраб beletage

Даний метод базується на тому, що собівартість товарів, придбаних протягом періоду визначається як середня ціна закупівель за період.

Вартість матеріальних запасів на кінець періоду, визначена за методом середньої вартості, враховує всі ціни, за якими отримувалися товари протягом звітного періоду, і тим самим згладжується зростання і зниження цін.

Деякі фахівці критикують даний метод, вважаючи, що необхідно приділяти більше уваги самим останнім за часом цінам, оскільки саме вони більш доречні в оцінці прибутку і при ухваленні управлінських рішень.

Очевидно, що методи оцінки матеріальних запасів набувають найважливіше значення під час тривалих періодів зміни цін в одному напрямі, як у бік підвищення, так і у бік пониження. Прибуток, що розраховується за методом середньої вартості, знаходиться десь між величинами, підрахованими методами LIFO і FIFO.

Структура компанії. У тих випадках, коли метою проекту є аналіз діяльності підрозділів компанії і оцінка їх внеску в загальний фінансовий результат, слід описати внутрішню структуру компанії і ступінь участі кожного підрозділу у виробництві окремих продуктів. Такий опис створюється за допомогою діалогу «Структура компанії».

Діалог «Структура компанії» відкривається натисненням однойменної кнопки в розділі «Компанія». У поданому тут вікні структура компанії зображується у вигляді дерева. При першому зверненні до даного діалогу опис складається з одного кореневого елементу «Компанія». Його можна залишити без зміни, якщо в межах проекту передбачається аналіз компанії як цілого. Для додавання в структуру підприємства нового підрозділу необхідно кликнути правою кнопкою миші по поверхні вікна і в меню, що з' явилося, вибрати пункт «Додати підрозділ».

Після цього в дереві з' являється новий елемент під назвою «Підрозділ 1», з'єднаний з корінням «Компанія». Для зміни його назви слід перейти в режим редагування рядка, двічі кликнувши по ньому мишею. Таким чином, можна додати в опис нові підрозділи, що входять до складу компанії. Для видалення підрозділу з опису компанії

необхідно звернутися до меню, що виникає за допомогою правої кнопки миші і вибрати пункт «Видалити».

Опис структури компанії може бути багаторівневий, тобто передбачає включення до складу підрозділу інших підрозділів. Для цього необхідно встановити покажчик миші на підрозділ, до складу якого передбачається додати новий підрозділ, натиснути праву кнопку миші і вибрати в меню, що з'явилося, команду «Додати підрозділ». Потім можна змінити його назву, двічі кликнувши по ньому мишею.

Включення в опис компанії продукту як елемент, пов'язаний з деяким підрозділом, означає, що всі доходи і витрати, пов'язані з випуском і збутом даного продукту враховуються при розрахунку фінансових результатів підрозділу. Продукт може бути «розділений» між декількома підрозділами. В цьому випадку при розрахунках враховується ступінь участь підрозділу у виробництві і збуті продукту.

Для включення продукту в опис компанії слід вибрати підрозділ і натиснути праву кнопку миші. У меню, що з'явилося, необхідно виконати команду «Додати продукт.».

Продукти можна поєднати безпосередньо з корінням дерева, тобто компанією. Для цього слід вибрати у вікні діалогу рядок «Компанія» і виконати команду «Додати продукт.» у спливаючому меню.

Після додавання продукту в опис структури компанії слід вказати ступінь участі підрозділу у випуску даного продукту. У момент включення продукту в список автоматично встановлюється величина 100 %. її можна змінити і ввести менше значення, якщо до випуску продукту причетні й інші підрозділи. Якщо продукт, частково закріплений за якими-небудь підрозділами, то його частка автоматично встановлюється максимально можливою так, щоб сума всіх часток дорівнювала 100 %.

Опис структури компанії, сформований в даному діалозі, використовується в модулі «Доходи підрозділів».