Інфляція

магниевый скраб beletage

Модуль «Інфляція» забезпечує введення даних, що характеризують інфляційні чинники зовнішнього середовища, в якому реалізується проект.

Оскільки інфляція діє нерівномірно на різні групи товарів, послуг, трудові ресурси, нерухомість, при розробці проекту слід прагнути оцінити тенденції ціноутворення щодо кожної з цих складових. Програма Project Expert 7 дає можливість побудувати узагальнений опис інфляційного середовища, в якому виділені найкрупніші об' єкти інфляції або, у разі потреби, деталізувати опис умов інфляції для кожного елементу господарської діяльності підприємства.

У даному діалозі передбачені процедури введення показників інфляції за п' ятьма групами об' єктів інфляції, які характеризують зміни вартості надходжень і виплат щодо основних статей проекту. Подана тут таблиця призначається для введення числових значень, що характеризують прогнозоване зростання або зниження цін у відсотках до попереднього періоду на кожну групу об'єктів, схильних до дії інфляції:

збут (продукція або послуги);

прямі витрати (матеріали, комплектуючі та інші змінні витрати

окрім заробітної платні);

загальні витрати (операційні, торгові, адміністративні витрати);

заробітна платня,

нерухомість (будівлі, споруди, устаткування).

Показники інфляції слід вводити з кожної валюти, яка використовується в проекті для вказівки цін на відповідні об'єкти. Зокрема, якщо передбачається виплата заробітної платні в гривнях і в доларах, то необхідно задати показники інфляції на заробітну платню, як в гривнях, так і в доларах.

На даному етапі роботи необхідно брати до уваги певний взаємозв'язок інфляції з курсами валют. Так, у разі перевищення темпів зростання цін над темпами девальвації грошової одиниці (зміни співвідношення курсів валют) може скластися ситуація, коли ціни на внутрішньому ринку (наприклад, в гривнях) перевищать рівень світових цін. Тому необхідно стежити за коректністю даних, особливо при тривалих термінах реалізації проекту.

Перед початком введення даних необхідно вибрати прийнятний масштаб часу: місяць, квартал або рік. Перехід від місячного до річного масштабу даних в таблиці показників інфляції здійснюється за допомогою параметра «Щомісячні значення».

Також можна використовувати меню, яке з' являється після кликання правою кнопкою миші по полю таблиці. При цьому повинен бути встановлений прапорець «Щомісячні значення». Після вибору пункту меню «Масштаб» відкривається діалог, в якому можна встановити необхідний масштаб таблиці.

У діалозі «Масштаб проекту» вибір щомісячного масштабу здійснюється установкою параметра «за місяцями до ...» і визначенням тривалості дії цього масштабу в розташованому праворуч від нього полі (до якого року).

Аналогічно встановлюється щоквартальний масштаб подання даних за допомогою параметра «щоквартально до.». Якщо ці параметри не встановлені, то діє річний масштаб подання даних. Після установки масштабу можна приступити до введення показників інфляції в елементи таблиці. У тих випадках, коли необхідно ввести одне і те ж значення показника інфляції для всіх об' єктів, зручно

скористатися прапорцем «Використовувати для всіх об'єктів». При установці цього прапорця число, введене в будь-якому елементі таблиці, автоматично заноситься у всі комірки даного стовпця.

Іншим способом введення даних є визначення тенденції зміни показників інфляції. Щоб скористатися ним, необхідно відмінити установку параметрів «Щомісячні значення» і «Використати для всіх об'єктів». Потім слід вибрати в таблиці об'єкт, кликнувши мишею по відповідному рядку і ввести значення рівня інфляції для першого року проекту в першу комірку даного рядка.

Потім у полях, розміщених у нижній частині діалогу, встановлюється величина зростання (із знаком плюс) або зниження (із знаком мінус) рівня інфляції у відсотках до попереднього року і період, впродовж якого діє ця тенденція. Після натиснення кнопки «Перерахувати» поля таблиці заповнюються значеннями, розрахованими програмою згідно з заданими умовами. Таким же чином може бути визначена тенденція рівня інфляції для іншого періоду у вибраному рядку.

При переході від річного до місячного або квартального масштабу подання даних виконується перерахунок річних значень, відповідно, в щомісячні і щоквартальні значення за формулою «складних відсотків». Перехід у протилежному напрямі супроводжується зворотним перетворенням.

Річне R і щоквартальні гі значення показників інфляції пов'язані таким співвідношенням:

  • (1+R/100) = (1+гі/100) (1+г2/100) (1+г3/100) (1+г4/100)

Показники інфляції, введені в даному діалозі можна подати на графіку. Для цього слід виділити покажчиком миші рядок, декілька рядків або всі рядки таблиці, а потім кликнути правою кнопкою миші по полю таблиці.

Після вибору у випадному меню пункту «Графік» на екрані з'являється графічне зображення показників інфляції для вибраних об'єктів.

Одержаний графік можна роздрукувати, натиснувши на кнопку із зображенням принтера.