5.2.1. Системні дослідження

магниевый скраб beletage

Етап системних досліджень є надзвичайно важливим для подальшої обробки, хоча це і попереднє дослідження, оскільки він виконує роль стратегічної розвідки для подальшого фронту робіт. Тут дослідники з' ясовують стан справ і відповідають на питання: чи дійсно існує проблема, що є її істинною причиною, і чи вирішить цю проблему нова інформаційна система? Якою повинна бути нова система, щоб усунути проблему? Робота дослідників ІС для будь-яких систем має три складових:

вибір стратегії для планування системи;

вивчення здійсненності;

створення звіту про здійсненність.

Оскільки ресурси персоналу і фінансові ресурси майже завжди обмежені, то розробка стратегічного курсу підтримки інтересів фірми з боку інформаційної системи у деяких далекоглядних фірмах набуває характеру регулярного планування, в процесі якого відпрацьовуються нові схеми інформаційної системи. Якщо такі можливості у фірми є, то це полегшує етап досліджень і формування нової ІС.

Вивчення здійснення необхідне у зв'язку з тим, що процеси створення ІС зазвичай вимагають великих витрат часу і засобів, тому небажано починати велику розробку, якщо немає упевненості в її

здійсненні, тобто в реальній можливості її завершення і позитивного впливу на вирішення проблем.

У процесі системного дослідження здійснення головна увага приділяється вивченню інформаційних потреб кінцевих користувачів, необхідних початкових ресурсів, можливих поточних витрат, можливого прибутку за рахунок нової ІС.

Збір даних про інформаційні потреби користувачів проводиться різними методами. Популярні маркетингові методи (інтерв'ю, спостереження, анкетні опитування). У процесі «польових» спостережень та інтерв'ю важливо враховувати психологічний чинник.

Підсумкові результати обробки дослідницьких даних подаються в числовому і графічному вигляді, а також відображаються в кінцевому звіті про підсумки попереднього дослідження здійснення нової ІС.

Звіт за наслідками дослідження здійснення звичайно містить попередню специфікацію витрат і конструктивний план розробки запропонованої інформаційної системи. Звіт передається керівництву організації для розгляду і затвердження до початку робіт. У звіті аргументуються:

організаційне здійснення,

економічне здійснення,

технічне здійснення,

операційне здійснення.

Йдеться про комплексний огляд чинників, які впливають на здійснення розробки нової ІС.

Організаційне здійснення — це визначення збігу можливостей запропонованої ІС із стратегічними планами організації.

Економічне здійснення — це визначення можливого зменшення витрат, підвищення доходів, зменшення інвестицій.

Технічне здійснення аргументується можливостями устаткування і програмного забезпечення: надійністю, перспективністю, доступністю.

Операційне здійснення має сенс визначити відношення до ІС з боку людини, яка потрапляє в сферу безпосереднього спілкування з

ІС або може відчувати вплив результатів її упровадження. У звіті наголошують на сприйнятті кінцевих користувачів, клієнтів, постачальників, відповідності адміністративним і державним нормам, правам людини, наявність підтримки керівництва. Операційне здійснення вважають якісним, якщо люди висловили готовність експлуатувати і підтримувати майбутню інформаційну систему, а також якщо повністю враховані всі правові чинники.