5.2.3. Зміст етапу «Системне проектування»

магниевый скраб beletage

Системне проектування великих корпоративних ІС досить складне за змістом і вимоги до персоналу розробників. Воно є окремою науковою дисципліною. Тут ми даємо стислу характеристику робіт і уявлення про головні чинники підвищення ефективності системного проектування, тобто про використання стандартів, автоматизації розробки.

Головний документ, який повинні мати фахівці з обробки даних перед початком проектування — це «Функціональні вимоги» або «Вимоги до системи». Розробка системних специфікацій є метою етапу системного проектування, а самі специфікації — його продуктом, який є основним документом для четвертого етапу — упровадження нової ІС.

Етап системного проектування завершується формуванням детального (робочого) проекту інформаційної системи. Проект є серіями специфікацій і інструкцій користувачам.

У процесі проектування розрізняють етапи: (1) логічне проектування, (2) фізичне проектування, (3) системні специфікації.

Логічні і фізичні аспекти більш належать до проектування бази даних. Структура бази даних знаходиться в центрі уваги всього проектування прикладних ІС. Головне тут — виявити і створити описи інформаційних об'єктів, їх структури, а також зв'язків між об'єктами та їх елементами.

Практичне проектування прикладної інформаційної системи (додатки) може бути подане як розробка трьох головних видів її елементів:

інформаційного забезпечення (концептуальних і зовнішніх моделей бази даних, словника елементів бази даних);

призначеного для користувача інтерфейсу (командних лінійок, панелей меню, діалогових вікон, повідомлень, екранів вхідних і вихідних форм);

програмного забезпечення (програм і процедур).

Розробка інформаційного забезпечення. До початку розробки діалогів і прикладних програм повинні бути визначені, специфіковані і документовані логічні структури всіх об'єктів бази даних та її словник, а також логічні структури всіх інших файлів — це головна вимога системного проектування. Проектування інформаційного забезпечення виявляє і документує три його головні стадії: (1) суть, тобто об'єкти; (2) зв'язки об'єктів; (3) правила інтеграції суті та опису їх ролей.

Суть (об'єкти) — реально існують в системі. Це працівники, робочі місця (підрозділи або їх адреси), предмети (товари, матеріали, споруди і т. д.). Опис суті за спеціальними правилами є найважливішою початковою умовою використання CASE-технологій.

Зв'язки об'єктів описують наявність певних відношень між різними елементами одного об' єкту або між об' єктами, а також кількісні особливості відносин. Виявлення зв'язків — надзвичайно складна процедура аналізу і проектування, вона вимагає чималих зусиль.

Цю метаінформацію про відношення елементів в інформаційній системі називають «суть-зв'язок» або ER-модель (скорочення від англійського Entity-Relationship model).

Правила інтеграції логічних елементів в окремі записи фіксуються в спеціальній таблиці відповідності записів та їх елементів. У першому стовпчику таблиці одноразово фіксується ім' я кожного унікального типу запису (наприклад, ПРИБУТТЯ-НА-СКЛАД), а в першому рядку заголовка цієї таблиці також один раз перелічені

унікальні імена елементів всіх записів (НОМЕР-ДОКУМЕНТА, ДА- ТА-ОТРИМАННЯ, СУМА-НАРАХОВАНО і т. ін). На перетині рядків і стовпчиків таблиці ставляться символи занесення елементів у записи. Для того, щоб уникнути неоднозначного використання елементів, в спеціальному словнику фіксується точне значення і роль кожного елементу бази даних. Словник містить текстові характеристики (тлумачення) всіх елементів з метою забезпечення однозначного розуміння їх значення (перш за все проектувальниками і користувачами, що беруть участь у проектуванні).

Розробка призначеного для користувача інтерфейсу фактично реалізує організаційну модель додатку, пов' язуючи її з інформаційним забезпеченням (базою даних) і програмним забезпеченням (програмними модулями).

Призначений для користувача інтерфейс моделює також відносини між користувачем і комп'ютерною системою через готові екранні форми введення даних і виведення звітів. При проектуванні інтерфейсу розробляється ієрархічна структура (дерево) діалогів, створюються перелічення діалогів, етапів, використаних об'єктів, фізичний вид кожного етапу діалогу.

Розробка прикладного програмного забезпечення в даний час здійснюється в основному на логічному рівні, з використанням можливостей об'єктно-орієнтованих програмних мов четвертого покоління. Проектування структури бази даних і спілкування з сучасними системами управління базами даних також здійснюється на логічному рівні, тобто з використанням легких для розуміння їх значення ідентифікаторів, імен даних. Фізичне розміщення бази даних на пристроях пам'яті відбувається автоматично за допомогою СУБД.

Окрім програм розробляються також і процедури, наприклад, процедура архівації денного файлу операцій, процедура відкриття нового операційного дня і ін.

Розробка програм і процедур взаємопов' язує призначений для користувача інтерфейс, інформаційне забезпечення, характеристики

устаткування. У цьому значенні розробку програм можна порівняти з роботою архітектора, який формує загальний естетичний вигляд і забезпечує зручності для людини, орієнтуючись на властивості наявних будівельних матеріалів.