5.2.4. Роль інструментів і стандартів у проектуванні

магниевый скраб beletage

Неможливо створити стійку, динамічну і ефективну ІС, не використовуючи стандартів відображення структури системи, технологій, алгоритмів і т. ін. Багаторічний досвід проектування систем створив досить зручні і, головним чином, графічні засоби (інструменти) для наочного зображення цих елементів проекту. Звичайно, проект системи можна описати у вигляді звичного тексту, але його буде важко зрозуміти, якщо в ньому не буде блок-схем. Використання спеціальних засобів проектування дозволяє одержати концептуальну ясність, документально відображаючи ресурси, процеси і комунікації ІС. При цьому широко використовуються табличні форми, діаграми, блок-схеми з додаванням позначок, та інші графічні способи подання ресурсів і процесів. Є засоби машинні та такі, які заносяться вручну.

Існують пластикові лінійки з набором стандартних графічних символів для креслення алгоритмів від руки. Проте це не єдиний спосіб стандартизації. Стандартизується також термінологія, принципи проектування та ін. В інженерному значенні графічні символи відіграють вирішальну роль, і добре виконані блок-схеми прояснюють весь проект.

Маючи комп' ютер, сьогодні можна «накреслити» блок-схему за допомогою набору графічних символів, що є у наявності в різних програмах. Мінімум є, наприклад, в Word, де на панелі «Малювання» через кнопку «автофігури» можна вибрати опцію «Блок-схеми» і побудувати блок-схему за допомогою набору з 28 символів, з'єднуючи їх лініями.

У процесі системного проектування деякі фірми встановлюють і застосовують свої стандарти. Окремі країни встановлюють національні стандарти.

Існують стандартні засоби, альтернативні ручному проектуванню, і орієнтовані на комп'ютери (стандарти окремих CASE-тех- нологій).

Світова тенденція в цьому напрямі полягає в переході на використання комп'ютерів для створення повноцінних проектів ІС.

У США, наприклад, використовуються стандарти «Архітектура інтегрованих додатків» від Digital Equipment Corporation, Systems Application Architecture (SAA) архітектура прикладних систем (від IBM), стандарти Application Integration Architecture (AIA) — New Wave (від Hewlett-Packard) та ін.

Стандарт Systems Application Architecture містить три частини: (1) загальний доступ, що призначений для користувача; (2) загальний програмний інтерфейс; (3) загальна телекомунікаційна база.

5.2.5. Суть CASE-технологій

Ефективне документування інформаційної системи забезпечується тоді, коли її проектування ведеться з використанням комп'ютерів і спеціального програмного забезпечення, створеного для підтримки роботи проектувальників інформаційної системи. Документацію етапу проектування досить часто коректують на етапі упровадження системи, після тестування всіх її елементів (технічних, програмних, організаційних). Йдеться фактично про повторне документування. У концепції безперервного планового розвитку інформаційної системи з метою підтримки стратегічних інтересів фірми оновлення документації стає нормальним явищем і не створює проблем, якщо проектування ведеться з використанням ефективної інженерної системи конструювання програмного забезпечення — Computer Aided Software Engeniering (CASE).

CASE-технологія забезпечує комп'ютеризовану розробку інформаційного і програмного забезпечення, а також комп'ютеризоване документування розробки. Відомо, що спочатку повинна бути розроблена модель бази даних. Проте і вона будується поступово, крок за кроком, за певною технологією.

Витоки цього процесу слід шукати в консультаціях інженера — системоаналітика з кінцевим користувачем. Користувач розповідає, з якими даними він працює як з вхідними (первинними), які дані запозичує з інших (чужих) паперів або файлів, які звіти формує. Головна мета такої бесіди для системоаналітика — створити адекватну модель предметної галузі.

Бесіда відбувається «при наявності» комп'ютера, в якому встановлений програмний CASE-генератор. Те, що користувач розповідає про свої інформаційні потоки, системоаналітик зразу ж моделює на екрані дисплея у вигляді графічних символів, з'єднуючи їх лініями відповідно до інформації про зв'язки інформаційних елементів. Давайте трохи підслухаємо таку бесіду...

Як називається ваша робота (ваша ділова функція)? — запитує аналітик.

Аналіз продажу, — відповідає користувач. Аналітик кликнув мишею і на екрані з'явився блок з підказкою «Введіть назву функції». Аналітик ввів у цей блок назву «Аналіз продажу. Далі йдуть питання щодо початкових документів, про їх елементи, зв'язки, назви звітів, елементи звітів і обчислювань. Все, що стосується цієї ділової функції, в пам'яті комп'ютера пов'язується з нею автоматично. Комп'ютер відкриває таблицю для опису нового об'єкта і робить запит щодо його елементів.

Найважливішими поняттями тут є — суть і зв'язок. У бесідах поступово з'ясовуються зв'язки між елементами. Наприклад, елементи «НОМЕР-БАНКІВСЬКОГО-РАХУНКУ-ЗАМОВНИКА» і «ПРІЗВИ- ЩЕ-ЗАМОВНИКА» мають зв'язок типу «один до одного».

На екрані дисплея поступово будується графічна модель (діаграма) функції, моделі використаних нею об'єктів і зв'язків з іншими

CASE-пакети розрізняються за кількістю підтримуваних ними етапів розробки. Частина пакетів забезпечує лише графічне подання функцій і потоків даних, інша частина — додатково охоплює опис баз даних і побудову фрагментів програм. CASE-технології описують функції, виконувані в певній предметній галузі, а також інформаційні потоки в системі в цілому.

Після закінчення проектування і введення системи в експлуатацію, CASE-пакет використовується як інструмент супроводу інформаційної системи та її удосконалення впродовж всього існування циклу ІС.

CASE-технології органічно реалізують принцип системного підходу до розробки інформаційної системи в концепції мережі автоматизованих робочих місць (АРМ) кінцевих користувачів. Таким чином,

CASE-технологія — головний практичний інструмент і хороший підсумок довгого наукового пошуку вдалих кібернетичних рішень в галузі розробки інформаційних систем.

Традиційні засоби проектування інформаційних систем, що використовуються інженерами проектувальниками

Таблиця 5.4.

Деталі системи

Використані засоби проектування

Системні компоненти і діаграми

Блок-схеми систем, презентаційні діаграми, блок-схеми процесів, матриці системних компонент

Інтерфейс, призначений для користувача

Формуляри для планування форм і екранів введення — висновку, блок-схеми діалогів користувача

Елементи даних, їх зв'язки

Словники даних, діаграми «Суть-зв'язок»

Деталізація системних процесів

Таблиці рішень, дерева рішень, структурні діаграми, блок-схеми програм

шляхом відповідного системного обслуговування. Крім того, супровід охоплює такий вид післяустановчих робіт, як модифікація системи у зв'язку із змінами у сфері діяльності організації або у зв'язку із змінами законодавства (наприклад, зміна податкової ставки викликає зміни в системі бухгалтерського і фінансового обліку організації).

Запитання і завдання для обговорення

Які ключові поняття БД і СУБД ви можете назвати?

Що таке трирівнева архітектура БД?

Які види зв'язків можливі між двома сутностями?

З яких стадій складається розробка АРМів?

Що включає етап системних досліджень?

Які заходи виконуються на етапі упровадження?

Чим завершується етап системного проектування?

Опишіть суть CASE-технологій?

Що охоплює етап упровадження проекту АРМ?

Машина повинна працювати, людина — думати.

Принцип IBM

Машинна програма виконує те, що ви їй наказали робити, а не те, що б ви хотіли, щоб вона робила.

Третій закон Грида

Нові системи породжують нові проблеми.

Основна теорема

Частина 6