АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТОМ

магниевый скраб beletage

Не слід без необхідності породжувати нові системи.

Наслідок

Створення автоматизованих робочих місць менеджерів може бути розглянуте на конкретному прикладі Автоматизованої системи управління навчальним закладом.

покликана забезпечити адекватне реагування, причому як оперативне, так і стратегічне, на умови ринків праці і освітніх послуг.

До складу АСУ університетом входить шість базових підсистем, які забезпечують досягнення сформульованих вище стратегічних цілей:

Таблиця 6.1.

1.

Підсистема стратегічного управління (реалізація перспективних форм адміністративного та академічного управління).

2.

Підсистема управління навчальним процесом (розробка планів і контроль за їх виконанням, навантаження викладачів).

3.

Підсистема управління якістю освіти (облік успішності і відвідуваної, міжнародний рівень якості освіти й інтеграція університету в світовий освітній простір).

4.

Підсистема управління персоналом (оптимальний підбір і розстановка кадрів).

5.

Підсистема управління науковою й інноваційною діяльністю (АСУ бібліотекою, створення бібліотеки електронних підручників і посібників, підтримка процесів отримання нових науково- технічних знань, продукції світового рівня).

6.

Підсистема управління фінансовою і господарською діяльністю (оплата за навчання, зарплата, контроль фінансового стану ВНЗ).

Основою АСУ університетом є корпоративна мережа, що об'єднує інформаційні системи підрозділів університету в єдину розподілену інформаційну систему, яка надалі може забезпечити інтеграцію інформаційної інфраструктури університету в Український і міжнародний освітній простір.

Розробка даного проекту здійснюється із залученням студентів. Вибір послідовності виконання робіт здійснюється залежно від необхідності. На даний момент розроблені такі модулі: