6.5. АРМ «Відділ кадрів»

магниевый скраб beletage

У даному автоматизованому робочому місці сконцентрована вся інформація про співробітників. За кожним з них можна переглянути і відредагувати інформацію персональної картки обліку. Особисті дані, дату прийому на роботу і т. д.

Довідковою інформацією в даному модулі є перелік всіх предметів з кількістю годин, довідник викладачів, довідник посад з плановим навантаженням, який можна побачити на поданій схемі даних. Для кожного викладача просто вибираються предмети, які він читає, і автоматично розраховується навантаження.

Картка навантаження викладача (рис. 6.18) відразу дає інформацію про кількість лекційних годин, практичних занять та ін. Це дозволяє автоматично одержати дані про загальну кількість годин навантаження даного викладача. І надалі ця інформація є вихідною для розрахунку зарплати.

У даному модулі ми маємо можливість надрукувати картки навантаження кожного викладача (рис. 6.19).

LtJ On 00

Планируемая нагрузка

Номер Фадшлня

Плалшруеічая нагрузка:

 

Предмет

Код грунті

Лекц нн

Практ кка

Курсо вьіе

Зачет

ЬІ

Консу льт.

Зкза меньї

Всего

Семе сір:

Инд. з

вікова психологія

2пз

6

І «І

І 3І

І 1

І

І

І

О

! °І

 

вікова психологія

|зп

18|

18|

І

І

І 1І

І 9І

46

І о|

 

профор.та профотб -

І4пз

6

І *|

І

І

І

І

! 16І

О

І

 

вікова психологія

|2П

17

І 17І

І

І

І

!

36

І о|

 

іноз.мова

|2П

of

І И

І

І 2І

І

І "І

36

Б

І

 

вікова психологія

ІЗпз

8

 

І 3І

І

І 1І

І «І

20

 

І

 

профор.та профотб -

І4П         

І "І

І із|

І          £|

і          її

L_J|

І

28

 

І о!

*

-

 

 

 

 

 

І |

|

І І

197 К=        0,44 К=       0,44

1 ► І Н |>*| из 7

Next

Запись: Н | І |1      Г ► | Н из 99

Рис. 6.18.

і. о

CD *

-н Л

І!

  • Ь      О

~ч     Q>

S        О

Й 05

ро § >

V гп

  • О ф

о S Я §

О СВ

£ о

З

|Стари

450

£

І §

Запись: Н |

Prev

Картка навантаження викладача

Семестр       I

 

 

Группа

Лекцнн

Практ.

Кур СОБ.

Зач.

Коне.

 

Зкз;

ЇМ.

Всето ч

педагогика

 

0

18

0

0

 

0

 

0

18

педагогика

 

1S

18

0

0

 

1

 

13

50

педагогика

 

ЗП

36

36

0

0

 

1

 

9

82

псих on. спорту

 

18

18

0

2

 

0

 

0

38

осн. наук. досп.

 

бпз

6

4

3

2

 

0

 

0

15

ИТОГО за семестр:

І

78

Семесір

94

II

3

4

 

2

 

22

203

 

 

Группа

Лекцнн

Практ.

Кур сов.

Зач.

Коне.

 

Зкзї

їм.

Всето ч

педагогика

 

Зпз

12

4

3

2

 

0

 

0

21

педагогика

 

12

4

2

2

 

0

 

0

20

псих.спорту

 

4пз

6

4

2

2

 

0

 

0

14

ИТОГО за семестр: Все то:

II

 

ЗО 108

12 106

7 10

6 10

 

0

2

 

0

22

55 258

Рис. 6.19.

Звіт навантаження викладача