6.6. АСУ бібліотекою, створення електронних каталогів бібліотеки

магниевый скраб beletage

6.6.1. Призначення і предметна область

База даних призначена для зберігання даних про придбані бібліотекою видання (монографіях, довідниках, збірках статі і т. п.), інформацію про місцезнаходження окремих зразків (палітурок) кожного видання і відомостей про читачів.

Д27 Дейт К. Руководство по реляційній СУБД DB2 / Пер. з англ. і предм. М. Р. Когаловського. — М.: Фінанси і статистика, 2000. — 320 с.: іл.

ISBN 5-279-00063-9

Книга американського фахівця в області реляційних баз даних К. Дейта, автора популярної в СРСР монографії «Введение в системи баз данньїх» (М.: Наука, 1981), є порадником щодо перспективної СУБД фірми ІБМ DB2, що поєднує можливості широко відомої системи IMS/VS і реляційної СУБД.

Для фахівців з програмного забезпечення інформаційних систем і студентів ВНЗ.

ББК 32.973

Рис. 6.20.

Макет анотованої картки за каталогом

Для ведення бібліотечних каталогів, організації пошуку необхідних видань і бібліотечної статистики в базі повинні зберігатися відомості, велика частина яких розміщується в анотованих картках за каталогом (рис. 7.6.1). Аналіз запитів на літературу (як читачами,

так і співробітниками бібліотек) показує, що для пошуку відповідних видань (за тематикою, автором, художником, видавництвом і т. ін.) і відбору потрібного (наприклад, за анотацією) слід виділити такі атрибути каталожної картки:

Автор (прізвище та імена (ініціали) або псевдонім кожного автора видання).

Назва (заголовок) видання.

Номер тому (частини, книги, випуску).

Вид видання (збірка, довідник, монографія,...).

Укладач (прізвище та імена (ініціали) кожного з укладачів видання).

Мова, з якої виконаний переклад видання.

Перекладач (прізвище та ініціали кожного перекладача).

Під чиєю редакцією (прізвище та імена (ініціали) кожного з титульних редакторів).

Художник (прізвище і імена (ініціали) кожного художника-ілю- стратора) — для художніх видань, ілюстрованих оригінальними малюнками.

Повторність видання (друге, одинадцяте і т. д.).

Характер перевидання (виправлене, доповнене, перероблене, стереотипне і т.ін.).

Місце видання (місто).

Видавництво (назва видавництва).

Рік випуску видання.

Видавнича анотація або реферат.

Бібліотечний шифр (наприклад, ББК 32.973).

Авторський знак (наприклад, Д27).

Бібліотечний шифр і авторський знак використовуються при укладанні каталогів і розміщенні видань на полицях: за змістом (відповідно до бібліотечного шифру) і алфавітом (відповідно до авторського знаку).

Бібліотечно-бібліографічна класифікація (ББК) розподіляє видання за галузями знань відповідно до їх змісту. У ній використовується цифро-буквені індекси ступінчастої структури.

Кожний з дев'яти класів (1. Філософія; 2. Природничі науки; 3. Техніка. Технічні науки; 4. Сільське і лісове господарство; 5. Охорона здоров'я; 6. Суспільні і гуманітарні науки; 7. Бібліографічні посібники. 8. Довідкові видання. 9. Журнали.) ділиться на підкласи і наступні ступені розподілу:

Техніка. Технічні науки. 32 Радіоелектроніка. 32.97 Обчислювальна техніка.

32.973 Електронно-обчислювальні машини і пристрої.

32.973.2 Електронно-обчислювальні машини і пристрої дискретної дії.

Шифр ББК використовується при виділенні виданням певних кімнат, стелажів і полиць, що зберігаються, а також для складання каталогів і статистичних звітів.

Авторський знак, що складається з першої літери прізвища (псевдоніма) автора або назви видання (для видань без автора) і числа, що відповідає складу, найбільш наближеного з написання перших букв прізвища (назви), спрощує розстановку книг на полицях в алфавітному порядку.

До об'єктів і атрибутів, що дозволяють охарактеризувати окремі зразки видань (палітурки), місця їх зберігання і читачів, можна віднести:

Номер кімнати (приміщення для зберігання видань).

Номер стелажу в кімнаті.

Номер полиці на стелажі.

Номер (інвентарний номер) видання.

Дата придбання конкретного видання.

Ціна конкретного видання.

Дата розміщення конкретного видання на конкретному місці.

Дата вилучення видання зі встановленого місця.

Номер читацького квитка (формуляра).

Прізвище читача.

Ім'я читача.

По батькові читача.

Адреса читача.

Телефон читача.

Дата видачі читачу конкретного видання.

Термін, на який конкретне видання видане читачу.

Дата повернення видання.