6.6.3. Проектування бази даних

магниевый скраб beletage

Відповідно до процедури проектування кожна з одержаної сутності повинна бути подана базовою таблицею. Приклад варіанту цих таблиць описується так:

СТВОРИТИ ТАБЛИЦЮ ПЕРВИННИЙ КЛЮЧ ПОЛЯ

СТВОРИТИ ТАБЛИЦЮ ПЕРВИННИЙ КЛЮЧ ПОЛЯ

СТВОРИТИ ТАБЛИЦЮ ПЕРВИННИЙ КЛЮЧ ПОЛЯ

СТВОРИТИ ТАБЛИЦЮ ПЕРВИННИЙ КЛЮЧ ПОЛЯ

СТВОРИТИ ТАБЛИЦЮ ПЕРВИННИЙ КЛЮЧ ПОЛЯ

СТВОРИТИ ТАБЛИЦЮ ПЕРВИННИЙ КЛЮЧ ПОЛЯ

СТВОРИТИ ТАБЛИЦЮ ПЕРВИННИЙ КЛЮЧ ПОЛЯ

СТВОРИТИ ТАБЛИЦЮ ПЕРВИННИЙ КЛЮЧ ПОЛЯ

СТВОРИТИ ТАБЛИЦЮ ПЕРВИННИЙ КЛЮЧ ЗОВНІШНІЙ КЛЮЧ

Автори *(Стрижнева суть) (Код_автора)

(Код_автора Ціле, Прізвище_ИП Текст 30);

Видавництва *(Стрижнева суть)

(Код_видавництва)

(Код_видавництва Ціле, Назва

Текст 40, Місто Текст 25);

Заголовок *(Стрижнева суть)

(Код_заголовку)

(Код_загловку Ціле, Заголовок Запис); Вид_видання *(Стрижнева суть) (Вид_видання)

(Вид_издания Ціле, Назва_виду Текст 16); Характери *(Стрижнева суть) (Код_характера)

(Код_характеру Ціле, Характер_перевидання Текст 16);

Мови *(Стрижнева суть)

(Код_мови)

(Код_мови Ціле, Мова Текст 16, Скорочення Текст 6);

Місця *(Стрижнева суть)

(Код_місця)

(Код_місця Ціле, Номер_кімнати Ціле, Номер_стелажу Ціле, Номер_полиці Ціле); Читачі *(Стрижнева суть) (Ном_білету)

(Ном_білету Ціле, Прізвище Текст 20, Ім'я Текст 16,

По батькові Текст 20, Адреса Текст 60, Телефон Текст 9);

Видання *(Позначення)

(Код_видання)

(Код_заголовка Із Заголовка

NULL-значення не ДОПУСТИМІ

ВИДАЛЕННЯ Із Заголовка ОБМЕЖУЄТЬСЯ

ОНОВЛЕННЯ Заголовка. Код_заголовка ОБМЕЖУЄТЬСЯ)

ЗОВНІШНІЙ КЛЮЧ

ЗОВНІШНІЙ КЛЮЧ

ПОЛЯ

ОБМЕЖЕННЯ

СТВОРИТИ ТАБЛИЦЮ ПЕРВИННИЙ КЛЮЧ ЗОВНІШНІЙ КЛЮЧ

ПОЛЯ ОБМЕЖЕННЯ

СТВОРИТИ ТАБЛИЦЮ ПЕРВИННИЙ КЛЮЧ ЗОВНІШНІЙ КЛЮЧ

ПОЛЯ ОБМЕЖЕННЯ

СТВОРИТИ ТАБЛИЦЮ ПЕРВИННИЙ КЛЮЧ

(Вид_видання З Вид_видавництва NULL-значення ДОПУСТИМІ ВИДАЛЕННЯ З Вид_видання ОБМЕЖУЄТЬСЯ ОНОВЛЕННЯ Вид_видання. Вид_видання КАСКАДУЄ) (Код_видавництва З Видавництва NULL-значення не ДОПУСТИМІ ВИДАЛЕННЯ З Видавництва ОБМЕЖУЄТЬСЯ ОНОВЛЕННЯ Видавництва. Код_видавництва КАСКАДУЄ) (Код_видання Ціле, Код_заголовку Ціле, Вид_видання Текст 16, Номер_тома Ціле, Авторський_знак Текст 3, Бібліотечний_шифр Текст 12, Повторюваність Ціле, Код_видавництва- Ціле, Рік видання Ціле)

(1. Значення полів Код_заголовку, Вид_видання і Код_видавництва повинні належати набору значень відповідних полів таблиць Заголовка, Вид_видання і Видавництва; при порушенні виведення повідомлення «Такого заголовка немає», «Такого виду видання немає» або «Такого видавництва немає».); Обкладинки *(Позначення) (Номер_обкладинки) (Код_видання З Видання NULL-значення не ДОПУСТИМІ ВИДАЛЕННЯ З Видання ОБМЕЖУЄТЬСЯ ОНОВЛЕННЯ Видання. Код_видання КАСКАДУЄ) (Номер_обкладинки Ціле, Код_видання Ціле, Ціна Гроші, Дата_придбання Дата)

(Значення поля Код_видання повинні належати набору

значень відповідного поля таблиці Видання; при порушенні

виведення повідомлення «Такого видання немає»);

Анотації *(Характеризує Видання)

(Код_видання)

(Код_видання З Видання

NULL-значення ДОПУСТИМІ

ВИДАЛЕННЯ З Видання ОБМЕЖУЄТЬСЯ

ОНОВЛЕННЯ Видання. Код_видання КАСКАДУЄ)

(Код_видання Ціле, Анотація Запис)

(Значення поля Код_видання повинні належати набору

значень відповідного поля таблиці Видання; при порушенні

виведення повідомлення «Такого видання немає»);

Автори *(Зв'язує Автори і Видання)

(Код_автора, Код_видання)

ЗОВНІШНІЙ КЛЮЧ (Код_автора З Автори

NULL-значення не ДОПУСТИМІ ВИДАЛЕННЯ З Автори ОБМЕЖУЄТЬСЯ ОНОВЛЕННЯ Автори. Код_автора КАСКАДУЄ) ЗОВНІШНІЙ КЛЮЧ (Код_видання З Видання

NULL-значення не ДОПУСТИМІ ВИДАЛЕННЯ З Видання ОБМЕЖУЄТЬСЯ ОНОВЛЕННЯ Видання. Код_видання КАСКАДУЄ) ПОЛЯ (Код_автора Ціле, Код_видання Ціле) ОБМЕЖЕННЯ (Значення полів Код_автора і Код_видання повинні належати набору значень відповідних полів таблиць Автори і Видання; при порушенні висновок повідомлення «Такого автора немає» або «Такого видання немає»);

Аналогічний зміст мають описи таблиць Укладачі, Редактори, Художники і Перевидання. Решта таблиць проектованої бази даних описується так само:

СТВОРИТИ ТАБЛИЦЮ ПЕРВИННИЙ КЛЮЧ ЗОВНІШНІЙ КЛЮЧ

ЗОВНІШНІЙ КЛЮЧ

ЗОВНІШНІЙ КЛЮЧ

ПОЛЯ ОБМЕЖЕННЯ

СТВОРИТИ ТАБЛИЦЮ ПЕРВИННИЙ КЛЮЧ ЗОВНІШНІЙ КЛЮЧ

ЗОВНІШНІЙ КЛЮЧ

ПОЛЯ ОБМЕЖЕННЯ

СТВОРИТИ ТАБЛИЦЮ ПЕРВИННИЙ КЛЮЧ ЗОВНІШНІЙ КЛЮЧ

Перекладачі [2](Зв'язує Автори, Видання і Мови)

(Код_автора, Код_видання)

(Код_автора З Автори

NULL-значення не ДОПУСТИМІ

ВИДАЛЕННЯ З Автори ОБМЕЖУЄТЬСЯ

ОНОВЛЕННЯ Автори. Код_автора КАСКАДУЄ)

(Код_видання З Видання

NULL-значення не ДОПУСТИМІ

ВИДАЛЕННЯ З Видання ОБМЕЖУЄТЬСЯ

ОНОВЛЕННЯ Видання. Код_видання КАСКАДУЄ)

(Код_мови З Мови

NULL-значення не ДОПУСТИМІ

ВИДАЛЕННЯ З Мови ОБМЕЖУЄТЬСЯ

ОНОВЛЕННЯ Мови. Код_мови КАСКАДУЄ)

(Код_автора Ціле, Код_видання Ціле)

(Значення полів Код_автора, Код_видання і Код_мови

повинні належати набору значень відповідних полів

таблиць Автори, Видання і Мови; при порушенні виведення

повідомлення «Такого автора немає» або «Такого

видання немає» або «Такої мови немає»);

Розміщення *(Зв'язує Місця і Обкладинки)

(Код_місця, Номер_обкладинки)

(Код_місця З Місця

NULL-значення не ДОПУСТИМІ

ВИДАЛЕННЯ З Місця ОБМЕЖУЄТЬСЯ

ОНОВЛЕННЯ Місця. Код_місця КАСКАДУЄ)

(Номер_обкладинки З Обкладинки

NULL-значення не ДОПУСТИМІ

ВИДАЛЕННЯ З Палітурки КАСКАДУЄ

ОНОВЛЕННЯ Обкладинки. Ном_обкладинки КАСКАДУЄ)

(Код_місця Ціле, Номер_обкладинки Ціле,

Дата_разміщення Дата, Дата_изьятия Дата)

(Значення полів Код_місця і Номер_обкладинки повинні

належати набору значень відповідних полів таблиць

Обкладинки і Місця; при порушенні висновок повідомлення

«Такої обкладинки немає» або «Такого місця немає»);

Видача *(Зв'язує Читачі і Палітурки)

(Ном_билета, Ном_обкладинки)

(Ном_білета З Читачі

NULL-значення не ДОПУСТИМІ

ВИДАЛЕННЯ З Читачі КАСКАДУЄ

ОНОВЛЕННЯ Читачі. Ном_білета КАСКАДУЄ)

помилкових дублікатів (наприклад, «Англійська», «Англійська», «Англійська», «Англійська» і т.ін.). Якщо ми пригадаємо рекомендації про заміну на час нормалізації цифрових замінників первинних ключів (Код_мови) на початковий ключ (Мова) або скористаємося формулюванням НФБК, то виявиться, що таблиця Мови — нормалізована.

Для завершення проекту необхідно було б ввести в описи таблиць додаткові відомості про обмеження цілісності (вище вказаний лише мінімальний їх набір) і дати опис деяких таблиць, але обмежений обсяг публікації не дозволяє включати ці подробиці, що не є принциповими для ілюстрації процедури проектування. Для зручності роботи з таблицями використовуються форми (рис. 6.23).

А система запитів дозволяє у будь-який момент часу одержати інформацію за заданих умов.